วธ.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

      วันที่ 2 เม.ย. ที่อาคารวิศิษฎศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563  นายอิทธิพล  กล่าวว่า  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศให้ทุกวันที่ 2 ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์วิศิษฎศิลปิน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงพระปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนงมิให้สูญหายมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและนานาประเทศ

     นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมปีนี้ได้ร่วมกับผู้นำองค์กร 5 ศาสนา และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั่วประเทศจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติยังหน่วยงานในสังกัด และแต่ละองค์กรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยงดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก  โดยเน้นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพ และพระราชหฤทัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดเดือน เม.ย. ซึ่งในส่วนของ วธ. จัดแสดง ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวิศิษฎศิลปิน นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านการทรงดนตรีไทย พระราชนิพนธ์บทเพลง และด้านวรรณกรรม  พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดทำองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก  รวมถึงการสืบสานแนวพระราชดำริในการเป็นองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอำนวยความสะดวกดึงดูดให้คนไทยสนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

 

 

     ด้านนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทยปีนี้  ได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมที่ทุกปีจะมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ  มาเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ หอสมุดแห่งชาติ หอจดมายเหตุแห่งชาติ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในอุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานสำคัญทั่วประเทศ  จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ วันอนุรักษ์มรดกไทย รวมทั้งชวนเชิญประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ชมแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะ 12 อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ virtualhistoricalpark.finearts.go.th


ในที่สุด ประชาชนก็เห็น! "ทอง"..... จากการ "ยอมตาย-ถวายชีวิต" เพื่องานของนายกฯ ที่ทะลักล้นจากหลังพระออกมาข้างหน้า ดูซี เมื่อวาน เปรยลอยๆ ให้กำลังใจนายกฯ กันหน่อย เพราะท่านกรำศึก ๑๐ ทิศ ทั้งศึกในพรรค ศึกในรัฐบาล ศึกในการบินไทย และศึกที่พวกเลวชนกำลังพยายามลากลงถนน

ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."