'หน่อย'กางจม.เปิดผนึกของพรรคการเมืองทั่วโลกสู้สงครามโควิด ยืนยันจุดยืนเพื่อไทยไม่ฉวยโอกาสทางการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

3 เม.ย.63 -  เวลา11.00 น. ที่พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนอ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆเกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับโควิด-19  โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า 1.ยกย่องชมเชยผู้ทำงานด้านสุขภาพที่อุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน 2.สนับสนุนให้ทุกประเทศมีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับ โควิด-19 ตามเงื่อนไขของแต่ละชาติและร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วย 3.เน้นความเข็มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสา ด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับ โควิด-19

4.ทุกประเทศต้องมีมาตรการและเป้าหมายที่จะปกป้องผู้ได้รับผลกระทบที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SME’S 5.ทุกประเทศต้องยกระดับการประสานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน ลดหรือยกเว้นอากรต่างๆให้การค้าเดินไปได้เพื่อป้องกันการถดถอยของเศรษฐกิจโลก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อต่อสู้กับ โควิด-19

6.ต้องตื่นรู้ที่จะสร้าง “ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ” เพราะเรามีโลกใบเดียวที่อยู่ร่วมกัน โดยถือเอา โควิด-19 เป็นโอกาสที่จะสร้าง“ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตของการสาธารณสุข” ในเบื้องต้น 7.ชื่นชมประเทศต่างๆและประเทศจีนที่ใช้ท่าทีที่เปิดเผยโปร่งใสและรับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างทันท่วงที และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาคมโลก 8.ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุขที่ต้องร่วมมือกันไปเป็นประเด็นการเมือง ด้วยการประณามประเทศอื่นโดยอ้างโควิด-19

9.ขอให้พรรคการเมืองทั่วโลกประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทุ่มพลังทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับ โควิด-19 ร่วมกัน 10.สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกในการกำกับดูแลการสาธารณสุขโลก 11.ปัญหา โควิด-19 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งในห้วงเวลาของมนุษยชาติ เฉกเช่นแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องหลังพายุใหญ่ ขอเพียงเราทุกคนต่อสู้ร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นและใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ เราก็จะผ่านพ้นไปได้

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจดหมายเปิดผนึกจะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งทางในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งมิติเรื่องการควบคุม ป้องกัน การรักษา และมิติที่จะทำให้การพัฒนาด้านต่างๆเดินอยู่ได้ โดยในมิตินี้ บางเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือภายในประเทศ เช่น การร่วมมือสนับสนุนทุกสิ่งที่พอทำได้ทั้งเรื่อง เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ วันนี้เราไม่ได้คิดแบ่งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แต่ต้องร่วมมือ จับมือ เอาชนะสงครามไวรัสให้ได้เสียก่อน ซึ่งข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของเราที่นำเสนอก็ได้เสนอในเชิงแนะนำ เราไม่ได้มามองว่า ห้วงนี้จะฉวยโอกาสทางการเมือง ซึ่งตรงนี้เป็นจุดยืนของเรา

สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาต่อเนื่อง เพราะถ้าเราไม่สามารถสยบโรคในเวลาอันสั้น จะกระทบกับเศรษฐกิจไทย ถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อ ผลกระทบจะแรง เราไม่อยากเดินไปถึงจุดที่คนไข้ล้นโรงพยาบาล หรือจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ ก็เยียวยาไม่ได้ ดังนั้นสิ่งทั้งหมดเป็นความเห็นพ้องที่เราจะร่วมมือกันแก้ปัญหาเหล่านี้

นายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกกับพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลก ในการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 เพราะนับแต่เกิดไวรัสโควิด-19 เราห่วงใย อยากรู้ว่า พรรคการเมืองอื่นๆมองเรื่องนี้อย่างไร พรรคเพื่อไทยได้รับการติดต่อจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่อยากทำจดหมายเปิดผนึกร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลก ว่าจะร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  เพราะวันนี้เราถูกท้าทายด้วยศัตรู ดังนั้นเราจะต่อสู้กับเชื้อโรคนี้อย่างไร เพื่อให้คนทำมาหากินต่อไปได้ ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจ กิจกรรมสังคมหยุดชะงัก ซึ่งจะหยุดระยะยาวไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจจะถดถอยอย่างรุนแรง เราจึงต้องร่วมกันสร้างประชาคมที่แบ่งปัน อนาคตมนุษยชาติด้วยกัน วันนี้ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด เราต่างเจอศัตรูตัวจริง จึงต้องมาร่วมมือกันต่อสู้ทางด้านสาธารณสุขแบบวิทยาศาสตร์ มีการร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เมื่อเศรษฐกิจหยุดชะงัก เราจะเดินต่อไปอย่างไร จะฟื้นฟูสิ่งต่างๆได้อย่างไร ที่ควรเป็นนโยบายร่วมกันของทุกประเทศ.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"