พท.เพ้อร่วมมือโลกสู้ไวรัส


เพิ่มเพื่อน    

  เพื่อไทยเล่นใหญ่กว่าโควิด-19 หญิงหน่อยส่งสารขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองทั่วโลกจับมือต่อสู้ศัตรูเชื้อโรค พล่ามยาวถึงการตื่นรู้ สร้างประชาคมแบ่งปันเพื่ออนาคตมนุษยชาติ ร้อนตัวไม่ได้หวังฉวยโอกาสทางการเมืองช่วงวิกฤติโควิด ขณะที่ลูกคู่เปิดที่มาจดหมายเหยียบหัวบิ๊กตู่ อ้างได้รับสัญญาณจากจีนให้ดำเนินการ

    เมื่อวันศุกร์ ที่พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย เป็นตัวแทนอ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเนื้อหาสำคัญในจดหมายระบุว่า 1.ยกย่องชมเชยผู้ทำงานด้านสุขภาพที่อุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน 2.สนับสนุนให้ทุกประเทศมีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ตามเงื่อนไขของแต่ละชาติ และร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วย 3.เน้นความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและจิตอาสา ด้วยการปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับโควิด-19
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่า 4.ทุกประเทศต้องมีมาตรการและเป้าหมายที่จะปกป้องผู้ได้รับผลกระทบที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SME’S 5.ทุกประเทศต้องยกระดับการประสานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน ลดหรือยกเว้นอากรต่างๆ ให้การค้าเดินไปได้เพื่อป้องกันการถดถอยของเศรษฐกิจโลก ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อต่อสู้กับโควิด-19
6.ต้องตื่นรู้ที่จะสร้างประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ เพราะเรามีโลกใบเดียวที่อยู่ร่วมกัน โดยถือเอาโควิด-19 เป็นโอกาสที่จะสร้าง "ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตของการสาธารณสุข" ในเบื้องต้น 7.ชื่นชมประเทศต่างๆ และประเทศจีนที่ใช้ท่าทีที่เปิดเผยโปร่งใสและรับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างทันท่วงที และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประชาคมโลก 8.ต้องไม่เอาประเด็นสาธารณสุขที่ต้องร่วมมือกันไปเป็นประเด็นการเมือง ด้วยการประณามประเทศอื่นโดยอ้างโควิด-19
9.ขอให้พรรคการเมืองทั่วโลกประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ทุ่มพลังทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ร่วมกัน 10.สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกในการกำกับดูแลการสาธารณสุขโลก 11.ปัญหาโควิด-19 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งในช่วงเวลาของมนุษยชาติ  เฉกเช่นแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องหลังพายุใหญ่ ขอเพียงเราทุกคนต่อสู้ร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นและใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ เราก็จะผ่านพ้นไปได้
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจดหมายเปิดผนึกจะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งมิติเรื่องการควบคุม ป้องกัน การรักษา และมิติที่จะทำให้การพัฒนาด้านต่างๆ เดินอยู่ได้ โดยในมิตินี้บางเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือภายในประเทศ เช่น การร่วมมือสนับสนุนทุกสิ่งที่พอทำได้ ทั้งเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ วันนี้เราไม่ได้คิดแบ่งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แต่ต้องร่วมมือ จับมือ เอาชนะสงครามไวรัสให้ได้เสียก่อน
“ซึ่งข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของเราที่นำเสนอก็ได้เสนอในเชิงแนะนำ เราไม่ได้มามองว่าช่วงนี้จะฉวยโอกาสทางการเมือง ซึ่งตรงนี้เป็นจุดยืนของเราสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาต่อเนื่อง เพราะถ้าเราไม่สามารถสยบโรคในเวลาอันสั้นจะกระทบกับเศรษฐกิจไทย ถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อผลกระทบจะแรง เราไม่อยากเดินไปถึงจุดที่คนไข้ล้นโรงพยาบาล หรือจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็เยียวยาไม่ได้ ดังนั้นสิ่งทั้งหมดเป็นความเห็นพ้องที่เราจะร่วมมือกันแก้ปัญหาเหล่านี้" คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุ
ด้านนายโภคิน พลกุล รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกกับพรรคการเมืองต่างๆ ทั่วโลกในความร่วมมือแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 เพราะนับตั้งแต่เกิดไวรัสโควิด-19 พวกตนห่วงใย อยากรู้ว่า พรรคการเมืองอื่นๆ มองเรื่องนี้อย่างไร พรรคเพื่อไทยได้รับการติดต่อจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่อยากทำจดหมายเปิดผนึกร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆ ทั่วโลกว่าจะร่วมมือแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เพราะวันนี้เราถูกท้าทายด้วยศัตรู ดังนั้นเราจะต่อสู้กับเชื้อโรคนี้อย่างไรเพื่อให้คนทำมาหากินต่อไปได้ ภายใต้การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจหรือกิจกรรมสังคมหยุดชะงัก ซึ่งจะหยุดระยะยาวไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจจะถดถอยอย่างรุนแรง 
“เราจึงต้องร่วมกันสร้างประชาคมที่แบ่งปัน อนาคตมนุษยชาติด้วยกัน วันนี้ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใด เราต่างเจอศัตรูตัวจริง จึงต้องมาร่วมมือกันต่อสู้ทางด้านสาธารณสุขแบบวิทยาศาสตร์ มีการร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เมื่อเศรษฐกิจหยุดชะงัก เราจะเดินต่อไปอย่างไร จะฟื้นฟูสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร ที่ควรเป็นนโยบายร่วมกันของทุกประเทศ” นายโภคินระบุ 
    วันเดียวกัน นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว.พลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจากหน้ากากอนามัยจะขาดแคลนแล้ว แอลกอฮอล์ที่มีความจำเป็นในการใช้ทำความสะอาดและกำจัดไวรัสโควิด-19 ก็ยังขาดแคลนอย่างมาก ดังนั้นจึงเสนอให้ยกเลิกการผสมแอลกอฮอล์ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งใช้ถึงวันละประมาณ 4 ล้านลิตร แล้วนำมาผลิตแอลกอฮอล์กำจัดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าจะมีปริมาณพอเพียง  เหลือเท่าไหร่ค่อยนำไปผสมแก๊สโซฮอล์ ซึ่งจะทำให้มีแอลกอฮอล์เหลือใช้เพียงพอในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลงด้วย 
นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ตนขอเสนอแนวคิดไปที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มแรงงานที่ประกันตนทั่วประเทศจำนวน 17 ล้านคน ให้สามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 50  ของเงินที่เก็บจากลูกจ้างร้อยละ 5 และนายจ้างจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สะสมไว้ในกองทุนประกันสังคม  โดยให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของลูกจ้างต่อธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่จะประสานเข้าร่วมมาตรการนี้
“ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินเข้าไปในระบบแล้วจำนวน 2 แสนบาท ลูกจ้างก็สามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 หรือจำนวน 1 แสนบาท ในขณะเดียวกัน ในช่วงวิกฤติเช่นนี้ยังขอให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นในปีที่ 2 เป็นต้นไปให้ลูกจ้างเลือกว่าจะจ่ายเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยให้คิดในอัตราบวกจากเงินฝากประจำไป 1% แก่ธนาคาร หรือจะเลือกไม่จ่ายเงินต้นคืน ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ และค่อยไปหักกลบลบหนี้ตอนอายุ 55 ปี ที่ครบกำหนดว่าสำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินให้ลูกจ้างแทน แต่ทั้งนี้ต้องให้ศึกษาข้อกฎหมายข้อบังคับของประกันสังคม ว่าทำได้หรือแก้ไขได้ขนาดไหน เพราะว่าคนที่อยู่ในกระทรวงแรงงานต้องหารือกันให้ตกผลึกในเรื่องข้อกฎหมายอีกที” นายสุชาติระบุ 
ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการประกาศเคอร์ฟิวส่งผลกระทบต่อชาวสวนยาง พบว่าจากข้อยกเว้นของอาชีพที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศเคอร์ฟิวแล้ว ยังมีอาชีพที่ต้องทำงานในตอนกลางคืน อาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนจนถึงเวลา 06.00 น. แต่ไม่มีข้อยกเว้นในประกาศเคอร์ฟิว จึงอยากจะเรียนถามมายังนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าในกรณีดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ถ้าจะให้พี่น้องชาวสวนยางพาราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศกรีดยางในเวลากลางวัน ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะขัดต่อวิถีชีวิตและธรรมชาติของต้นยาง ที่ผลผลิตน้ำยางจะไหลในช่วงกลางคืนที่อากาศเย็นกว่ากลางวัน
 จึงอยากเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ได้โปรดพิจารณาแก้ไข มีข้อกำหนดหรือข้อยกเว้นเพิ่มเติมให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วทั้งประเทศด้วย.
 


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"