'ไพสิฐ'ทิ้งทวนดีเอสไอ!แต่งตั้ง 49 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง รายชื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ วรรคท้าย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๙ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด

สำหรับ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผลเมื่อผลวันที่ 2 เม.ย.63  

ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบุลคคลขึ้นรับตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป
 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร