'ไพสิฐ'ทิ้งทวนดีเอสไอ!แต่งตั้ง 49 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง รายชื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ วรรคท้าย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๙ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ อ่านทั้งหมด

สำหรับ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผลเมื่อผลวันที่ 2 เม.ย.63  

ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาบุลคคลขึ้นรับตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป
 


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'