COVIDIOT


เพิ่มเพื่อน    

 

มีคนส่งมาใน Facebook ว่า เกิดศัพท์ใหม่ที่จะใช้เรียกคนที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศออกมา คำนั้นคือคำว่า “COVIDIOT” ซึ่งน่าจะมาจากคำว่า COVID + IDIOT แปลว่าคนที่ทำตัว งี่เง่า ไม่ยอมที่จะเข้าใจภัยร้ายแรงของไวรัส COVID ที่ประชาชนทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ ที่ผ่านมาประเทศไทยเรารับมือกับโรคระบาดดังกล่าวนี้ได้ดีกว่าหลายๆ ประเทศ จนมีคำชมมาจากองค์การอนามัยโลก แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป เรากลับต้องเผชิญกับปัญหาในการรับมือกับโรคระบาดดังกล่าว เพราะพฤติกรรมของกลุ่มคนที่เราต้องเรียกว่าเป็นพวก COVIDIOT ที่ทำให้จำนวนคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมา ทั้งๆ ที่มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศออกมานั้น เป็นมาตรการที่รัฐบาลได้รับคำแนะนำจากบรรดาอาจารย์หมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา

พฤติกรรมของ COVIDIOT ที่ปรากฏให้เห็นในขณะนี้ อาจจะมีสาเหตุหลายประการ แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าพวกเขาจะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการรับมือกับไวรัส COVID ในขณะนี้จะเป็นอะไรก็ตาม เราสามารถสรุปได้ว่า พวกเขาไม่รู้จักใช้สติปัญญาในการกำหนดพฤติกรรมของตนเองในภาวะวิกฤติ ที่เราจะต้องต่อสู้กับโรคระบาดที่เป็นภัยร้ายแรง

· บางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ติดตามข่าวสารอะไรเลยเกี่ยวกับภัยของโรคระบาดที่เรากำลังเผชิญอยู่ จึงไม่รู้ว่าโรคระบาดดังกล่าวนี้รุนแรงเพียงใด

· บางคนอาจจะไม่เคยฟังเลยว่ารัฐบาลออกมาตรการอะไรออกมาบ้าง จึงไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมา

· บางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบรัฐบาลนี้ ดังนั้น ไม่ว่ารัฐบาลนี้จะออกมาตรการอะไรออกมาเพื่อขอความร่วมมือก็จะไม่ปฏิบัติตาม

· บางคนก็เป็นคนที่ประมาท คิดว่าตนเองนั้นเป็นคนแข็งแรง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องระมัดระวังอะไร โดยไม่เข้าใจว่าตนเองอาจจะแข็งแรงก็จริง แต่ก็อาจจะเป็นพาหะไปติดต่อคนอื่นได้

· บางคนก็เป็นคนประเภทเกรียน ไม่สนใจคำสั่ง คำขอร้องให้ร่วมมือใดๆ ทั้งสิ้น เป็นคนเหมือนยิ่งว่ายิ่งยุ ดังนั้น เมื่อมีมาตรการอะไรออกมาก็จะฝืนมาตรการเหล่านั้น และคิดว่าตัวเองแน่

· บางคนก็เป็นคนที่ไร้สำนึกความรับผิดชอบ ไม่ตระหนักว่าการไม่ทำตามมาตรการที่รัฐบาลขอความร่วมมือมานั้น อาจจะทำให้ตนเองทำให้คนอื่นเดือดร้อน

· บางคนก็เห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ความสุข ความสนุกส่วนตัว โดยไม่คำนึงว่าการทำอะไรเพื่อความสนุกของตนเองนั้นอาจจะสร้างปัญหาให้คนอื่นได้

· บางคนก็เป็นพวกคลั่งประชาธิปไตย คิดว่าการที่ตนเองจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนตัว รัฐบาลไม่มีอำนาจใดๆ จะมาห้ามพวกเขาได้ พวกนี้โดยพื้นฐานเดิมมักจะเป็นคนที่เกลียดรัฐบาล คสช. ที่พวกเขามองงว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหาร เป็นรัฐบาลเผด็จการที่ใช้อำนาจในการควบคุมพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจึงของต่อต้านมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลประกาศออกมา

ไม่ว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการที่รัฐบาลประกาศออกมาด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม คนพวกนี้ถือว่าเป็นพวก COVIDIOT ทั้งสิ้น เพราะเป็นพวกที่ไม่ใช้สติปัญญาในการพิจารณาสถานการณ์และควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม ในการต่อสู้กับโรคระบาดที่เป็นภัยพิบัติค่าชีวิตของมนุษยชาติ คนพวกนี้ไม่เข้าใจคำว่า “ให้ความร่วมมือ” ดังนั้นการจัดการกับคนพวกนี้คงจะต้องใช้กฎหมายที่มีบทลงโทษที่รุนแรง และจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาจะกลายเป็น Super Spreader ที่ทำให้โรคระบาดนี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทย ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้จำนวนผู้ติดเชื้อโรคระบาด COVID 19 อยู่ในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้โรคระบาดดังกล่าวได้แพร่กระจายไปต่างจังหวัดจนเกือบจะครบหมดทุกจังหวัดแล้ว ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ยาแรงกับคนเหล่านี้ เราต้องหยุดพฤติกรรมของพวก COVIDIOT ให้ได้

· ต้องให้พวกเขาหยุดจัดงานที่มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และไม่สามารถรักษาระยะห่างตามที่หมอแนะนำเป็นมาตรการของระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

· ต้องให้พวกเขาหยุดการเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง รรวมทั้งการร่วมวงกันกินเหล้าในที่สาธารณะ อย่างเช่นสวนสาธารณะและชายหาด

· ต้องให้พวกเขาระมัดระวังตัวที่จะไม่ทำให้ตัวเองติดเชื้อ โดยปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีการลงโทษสถานหนัก

· ต้องให้พวกเขางดการเดินทางไปต่างประเทศ และติดต่อกับคนต่างประเทศ โดยเฉพาะชาติที่มาจากประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหลาย

· ต้องให้พวกเขาบอกความจริงกับหมอในกรณีที่มีอาการ เพื่อให้หมอสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง ควรมีบทลงโทษสำหรับคนที่ปกปิดข้อมูล

· ต้องให้พวกเขาสมัครใจที่จะกักกันตัวเองอยู่เพียงลำพัง (Self Quarantine) ไม่ติดต่อกับใครในกรณีที่พวกเขาอยู่ในสถานะของคนที่เสี่ยง เช่น การอยู่ในบริเวณที่มีคนติดเชื้ออยู่ มีกิจกรรมร่วมกับคนที่ติดเชื้อ ใช้บริการขนส่งสาธารณะร่วมกับคนที่ติดเชื้อ โดยจะต้องเรียนรู้ว่าเมื่ออยู่เพียงลำพังนั้นจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร การกิน การอยู่ การใช้สิ่งของแยกจากคนอื่น

ขอให้พวก COVIDIOT ทั้งหลายติดตามข่าวสารให้เกิดสติปัญญา เพื่อร่วมมือกันให้ประเทศไทยเราผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เลวร้ายครั้งนี้ไปด้วยกัน อย่าทำตัวเป็นคนอับปัญญาที่จะพาชาติล่มจมกันเลยนะคะ.

 


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"