'บัวแก้ว'แจง4เงื่อนไขใหม่! คนไทยในต่างแดนที่จะได้กลับบ้าน


เพิ่มเพื่อน    

7 เม.ย. 63 - เพจเฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แชร์เพจของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ที่โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า "เงื่อนไขใหม่ คนไทยที่จะกลับบ้าน 1.จองตั๋วเครื่องบินหลัง 18 เมษายน เตรียมเอกสารการเดินทาง และตั๋วเครื่องบิน 2.ใบรับรองแพทย์ FIT TO FLY อายุใบรับรองแพทย์ห้ามเกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 3.หนังสือรับรองจาก สอท./สกญ. อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ขอผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นหลัง 18 เม.ย. ทางเว็บไซต์ HTTP://DCAREGISTRATION.MFA.GO.TH/ หากได้อนุมัติท่านจะได้รับหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ แล้วจึงปรินท์/พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อยื่นให้สายการบิน 4.กักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในสถานที่/แนวทางที่รัฐบาลกำหนด.


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"