กรมอุทยานฯ สั่งห้ามย้าย 'ม้าลาย' พื้นที่ฉะเชิงเทรา พบได้รับอนุญาตตั้งสวนสัตว์แต่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ


เพิ่มเพื่อน    

8 เม.ย.63 - คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาตรวจสอบสถานที่ครอบครองม้าลาย ภายใต้ชื่อ "สวนสัตว์ เรย์ลินกา" บริเวณตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา

เมื่อเดินทางมาถึงพบชาย 2 คน ทราบชื่อภายหลัง คือ​ นายคิม มอง วิน (MR. KHIN MAUNG WIN) หนังสือเดินทางหมายเลขของประเทศเมียนม่า หนังสือเดินทางมีอายุระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 – 16 มกราคม 2566 และนายเหว่ย หลี่ (MR. LI WEL) หนังสือเดินทางหมายเลขของประเทศจีน หนังสือเดินทางมีอายุระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 27 ธันวาคม 2571 ทั้งสองรายเป็นกรรมการบริษัท เรย์ลินกา จำกัด คณะเจ้าหน้าที่ขออนุญาตตรวจสอบกิจการสวนสัตว์สาธารณะ กรรมการบริษัทฯรับทราบและยินดี อีกทั้งเป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบว่า​บริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.21) เล่มที่ 02 ฉบับที่ 43 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชื่อสวนสัตว์ เรย์ลินกา อายุใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่รวม 44 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

บริษัท เรย์ลินกา จำกัด มีกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำนวน 2 คน คือ นายคิม มอง วิน และนายเหว่ย หลี่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช. 222949 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ข้อ 28 ระบุว่า ประกอบกิจการสวนสัตว์ แนวทางอนุรักษ์สัตว์ สวนสัตว์สาธารณะ

โดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป.20) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ป่าชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศ ไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เป็นแหล่งทัศนศึกษา และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

เจ้าหน้าที่ตรวจนับม้าลายที่มีอยู่ในครอบครอง รวม 222 ตัว ซึ่งมีหลักฐานการใบอนุญาตนำเข้าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (จำนวน 2 ฉบับ รวม 312 ตัว) ซึ่งผ่านการตรวจโรค จากประเทศต้นทางและกรมปศุสัตว์​แล้ว​ ซึ่งจากรายงานสาเหตุที่จำนวนมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากในปี 2018 - 2020 และในปี 2020 มีการส่งออกไปยังประเทศจีน จำนวน 80 ตัว​ และจำนวน 10 ตัว รวม 90 ตัวตามลำดับ​ จึงทำให้คงเหลือม้าลายจำนวน 222 ตัว

นอกจากนี้ทั้ง​ 2​ ยังให้ถ้อยคำว่า ปัจจุบันตลาดในประเทศจีน ไม่ได้มีคำสั่งซื้อม้าลายของบริษัทฯ ตามที่ตกลงกันไว้ และบริษัทฯยังไม่มีเอกสารการที่จะก่อสร้างกรงหรือคอกสัตว์และนำเข้าสัตว์ป่าอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ทั้งนี้ พื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งได้ดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งยังไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอีกจำนวน 31 ไร่ ซึ่งได้แจ้งว่าได้ดำเนินการทำความสะอาดคอกและพ่นยาฆ่ายุงวันละ 2 ครั้ง

ทั้งหมดนี้คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีบริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 แต่ได้ดำเนินการเพียงการก่อสร้างโรงเรือนหรือคอกหรือพื้นที่ร่มเงาสำหรับม้าลายซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พัก ฟื้นฟู หรืออนุบาลม้าลายดังกล่าว ก่อนที่จะส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน แต่กลับไม่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะ เช่น ไม่มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่มีการก่อสร้างกรงหรือคอกสำหรับสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทอื่น ไม่ได้จัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลหรือของเสีย นอกจากนี้ ไม่มีการปลูกหรือสร้างต้นไม้ให้ร่มเงา แก่นักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า แต่อย่างใด

คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายม้าลายที่มีไว้ในครอบครองออกจากสวนสัตว์หรือนำเข้าสัตว์ป่าเข้ามาในสวนสัตว์ หากมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต่อแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้ดำเนินการทำความสะอาดกรงคอก สิ่งปฏิกูลหรือของเสียทุกวัน​ และหากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงของม้าลาย หรือมีภาวะป่วยให้แจ้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ทันที​ รวมทั้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) รวบรวมข้อมูล และรายงานข้อเท็จจริงต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้พิจารณาทบทวนการออกใบอนุญาตสวนสัตว์ข้างต้น​ ซึ่งนายคิม มอง วิน และนายเหว่ย หลี่ รับทราบและยินดีปฏิบัติตาม


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด