โควิดทำพิษ รฟม. เยียวยาผู้เช่าพื้นที่งดเก็บค่าเช่าในสถานีรถไฟฟ้า2เดือน


เพิ่มเพื่อน    

10 เม.ย.63-นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้ขานรับนโยบายของ รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่เห็นชอบในมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพัสดุ ค่าตอบแทนการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน นั้น รฟม. จึงได้มีมาตรการดูแล เยียวยา ให้กับผู้เช่าพื้นที่กับ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
1. ผู้เช่าพื้นที่ที่ถูกสั่งปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานครและของรัฐบาล จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์
2. ผู้เช่าพื้นที่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติแต่มีผู้ใช้บริการลดลง ให้ลดค่าเช่าพื้นที่ 50 %เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์

ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่งวดชำระค่าตอบแทนวันที่ 7 และ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และ รฟม. ยังยกเว้นค่าปรับในกรณีผู้เช่าผิดนัดชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมาตรการดังกล่าวผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราปกติ

อย่างไรก็ตามรฟม. ได้ให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ทั้งในสถานีและอาคารจอดรถ อาทิ แผงค้าบริเวณสถานีกำแพงเพชร พื้นที่อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานีลาดพร้าว อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว สถานีรัชดาภิเษก อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อาคารเชื่อมต่อ สถานีสุขุมวิท เป็นต้น


ต้องบอกว่า........ "เวทีล้มเจ้า" ที่ "ธรรมศาสตร์" คืนวาน "จัดหนัก-จัดเต็ม" ฮือฮากันไม่จบจนถึงตอนนี้ ถือว่า "จุดติด" แล้วใช่มั้ย?

สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ