ผลสำรวจเผยคนไทยขอพรสงกรานต์ปีใหม่ ขอให้เศรษฐกิจดี มีกินมีใช้ และได้วัคซีนโควิด 19 ไวๆ


เพิ่มเพื่อน    

 

12 เมษายน 2563 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร”  โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่า พรที่ประชาชนอยากขอมากที่สุดในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยคือ ขอให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้ คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมาคือ ขอให้ผลิตวัคซีนรักษาเชื้อ covid-19 ได้โดยเร็วคิดเป็นร้อยละ 57.2 ขอให้เชื้อ covid-19 หายไปจากโลกนี้คิดเป็นร้อยละ 55.4 ขอให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 46.6 และขอให้คนในประเทศรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.5

สำหรับเรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์ covid-19  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 บอกจะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ รองลงมาร้อยละ 45.7 บอกจะดูแลตัวเอง -ล้างมือ- กินร้อน –ช้อนกู  ร้อยละ 45.5 บอกจะเชื่อฟังคำสั่งทางการ –ประกาศ  พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตตินี้ไปด้วยกัน และร้อยละ 28.7 บอกจะป้องกันตนเอง-ป้องกันคนอื่น-ป้องกันสังคม ด้วยการใส่หน้ากาก   

ส่วนเรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับ covid-19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 อยากบอกว่าเราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน  ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย รองลงมาร้อยละ 68.8 อยากบอกว่าเราจะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ และร้อยละ 42.4 อยากบอกว่าเราจะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE
รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้  
 1. พรที่อยากขอในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ขอให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้    ร้อยละ    76.1
ขอให้ผลิตวัคซีนรักษาเชื้อ covid-19 ได้โดยเร็ว    ร้อยละ    57.2
ขอให้เชื้อ covid-19 หายไปจากโลกนี้        ร้อยละ    55.4
ขอให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย        ร้อยละ    46.6
ขอให้คนในประเทศรักและสามัคคีกัน        ร้อยละ    46.5
ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย        ร้อยละ    44.4
ขอให้ตนเองและคนใกล้ตัวไม่ติดเชื้อ covid-19    ร้อยละ    41.3
ขอให้บุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอในการตรวจไวรัส COVID19    ร้อยละ    34.3
ขอให้มีงานทำ มีเงินเดือน ไม่ตกงาน        ร้อยละ    24.6
ขอให้สถานการณ์ปกติโดยเร็ว เลิกกักตัวเร็วๆ ใช้ชีวิตได้ปกติเสียที        ร้อยละ    16.9
ขอให้สินค้าไม่โก่งราคา ไม่มีการกักตุน    ร้อยละ    11.4
ขอให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย            ร้อยละ    10.1
อื่นๆ เช่น ขอให้ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ ขอให้แพทย์มีอุปกรณ์เพียงพอ    ร้อยละ    1.8

2. เรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์ covid-19  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ        ร้อยละ    85.7
จะดูแลตัวเอง -ล้างมือ- กินร้อน -ช้อนกู    ร้อยละ    45.7
จะเชื่อฟังคำสั่งทางการ –ประกาศ  พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตตินี้ไปด้วยกัน       ร้อยละ    45.5
จะป้องกันตนเอง-ป้องกันคนอื่น-ป้องกันสังคม ด้วยการใส่หน้ากาก       ร้อยละ    28.7
จะรักสามัคคีกัน-ช่วยเหลือ-ให้กำลังใจกัน-ไม่เอาเปรียบ-ไม่กักตุนสินค้า    ร้อยละ    13.1
จะทิ้งระยะห่าง – ไม่ชุมนุม – ไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่าน    ร้อยละ    9.1
อื่นๆ เช่น จะทำหน้ากากอนามัยใช้เอง        ร้อยละ    1.5

 
3. เรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจอะไรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับ covid-19  
    (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน  ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย    ร้อยละ    91.9
เราจะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ    ร้อยละ    68.8
เราจะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE    ร้อยละ    42.4
เราจะร่วมบริจาคซื้อแอลกอฮอล์ เจลล้างมือให้แก่ประชาชนทั่วไป    ร้อยละ    40.7
เราจะร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย / หน้ากาก N95 ที่ใช้ในทางการแพทย์       ร้อยละ    33.4
เราจะปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด-อยู่บ้าน-ทิ้งระยะห่างเมื่อออกไปข้างนอก    ร้อยละ    13.9
อิ่นๆ เช่น เราขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน    ร้อยละ    2.3


 


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)