กรมทางหลวงเปิดตัวเลขคนเดินทางออกนอกกรุงเทพฯช่วงสงกรานต์ลดฮวบ 44%


เพิ่มเพื่อน    

 

12 เม.ย.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมทางหลวงติดตามสถานการณ์การเดินทางของประชาชนออกต่างจังหวัดหรือกลับภูมิลำเนาในระยะนี้อย่างใกล้ชิด แม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศยกเลิกให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เป็นวันหยุดราชการ พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชน"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก็ตาม โดยให้ปรับแผนปฎิบัติการรองรับการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์ 2563 ที่ได้เตรียมเอาไว้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งให้การสนับสนุนการตั้งด่านจุดคัดกรองของทุกจังหวัด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล) กล่าวว่า กรมทางหลวงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทาง โดยร่วมกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนขณะเดียวกันการทำงานให้ปฎิบัติตามแนวทาง มาตรการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง และระเบียบหรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฎิบัติงานอยู่ในหน่วยงานหรือพื้นที่พร้อมปฎิบัติการ

ทั้งนี้ พบว่าสภาพการจราจรบนทางหลวงในภาพรวมของวันที่ 11 เม.ย. 2563 มีความคล่องตัวอย่างมาก มีปริมาณรถที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์จำนวนทั้งสิ้น 408,706 คัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 33% และน้อยกว่าสงกรานต์ปี 2562 จำนวน 44% การเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศเหนือ ทางหลวงหมายเลข 1 (วังน้อย) ปริมาณจราจร  ขาออก 43,233 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 40% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 66%
ทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาออก 44,443 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 35% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 53% ทางหลวงหมายเลข 347 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาออก 13,279 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 49% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 66% การเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศตะวันตก ทางหลวงหมายเลข 4 (นครชัยศรี) ปริมาณจราจร ขาออก 47,469 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 34% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 27%

ทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร) ปริมาณจราจร ขาออก 55,534 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 28% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 41%  ทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง) ปริมาณจราจร ขาออก 33,606 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 27% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 35% การเดินทางบนทางหลวงสายหลักด้านทิศตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 304 (มีนบุรี)  ปริมาณจราจร ขาออก 28,248 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 21% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 24%
ทางหลวงหมายเลข 305 (องค์รักษ์) ปริมาณจราจร ขาออก 11,829 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 40% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 55% 
ทางหลวงหมายเลข 34 (สมุทรปราการ) ปริมาณจราจร ขาออก 101,568 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 24% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 23% 

มอเตอร์เวย์ M 7 (ด่านฯ ลาดกระบัง) ปริมาณจราจร ขาออก 29,497 คัน/วัน น้อยกว่าช่วงเวลาปกติ 52% น้อยกว่าสงกรานต์ปีที่แล้ว 50% และ ทางหลวงหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี) สภาพการจราจรโดยรวม ปริมาณรถปานกลาง เคลื่อนตัวได้ดี
สำหรับสถิตการเกิดอุบัติเหตุพบว่าในวันที่ 10 เม.ย. 2563 เกิดอุบัติเหตุรวม 37 ครั้ง ลดลง 81% เมื่อเทียบกับวันที่ 11 เม.ย. 62 มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ลดลง 87% และบาดเจ็บ 24 ราย ลดลง 89%
อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงยังคงติดตามสถานการณ์การเดินทาง และเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอย่างใกล้ชิดแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางในระยะนี้ก็ตาม
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน