รฟท.แจ้งเปลี่ยนแปลงปลายทางขบวนรถเร็วที่ 111/112 กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ


เพิ่มเพื่อน    

12 เมษายน 2563 รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงปลายทางขบวนรถเร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ)เป็น กรุงเทพ – ศิลาอาศน์ – กรุงเทพ ตามการยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางพื้นที่จังหวัดแพร่

ด้วยมีหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร.0017.2/4381 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 แจ้งยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ที่เดินทางโดยรถไฟเข้าพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่สถานีเด่นชัย 

การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาขบวนรถที่เดินทางผ่านจังหวัดแพร่   มีขบวนรถเร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ) ที่มีเดินอยู่ในปัจจุบัน จึงได้ประกาศให้ขบวนรถดังกล่าว เปลี่ยนแปลงปลายทางจากสถานีเด่นชัย เป็นสถานีศิลาอาสน์ ดังนี้

วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 111 (กรุงเทพ – เด่นชัย) เปลี่ยนปลายทางเป็น กรุงเทพ – ศิลาอาสน์

วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 112 (เด่นชัย – กรุงเทพ) เปลี่ยนต้นทางเป็น ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'