ทอ.ตัดงบฯ 63 ช่วยโควิด 23% เลื่อนโครงการซื้อเครื่องบินไปปี 64


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

15 เม.ย. 63 - ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กองทัพอากาศจึงได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ประเภทกำลังพลสำรอง โดยออกคำสั่งกองทัพอากาศ เรียกกำลังพลสำรองเหล่าทหารแพทย์ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 50คน เพื่อมาปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2563โดยมี กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยรับพล รับผิดชอบการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่กำลังพลสำรอง รวมถึงการให้กำลังพลสำรองได้ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลประจำการ

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวต้อนรับกำลังพลสำรองทั้ง 50คนว่า กองทัพอากาศ มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงต้องเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการในภารกิจที่จะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล ซึ่งทุกคนถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและร่วมปฏิบัติภารกิจกับกำลังพลประจำการ เพื่อให้ภารกิจทั้งหลายประสบผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย ขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนว่าจะสามารถตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

พล.อ.อ.มานัต ให้สัมภาษณ์ว่า ยินดีกับพี่น้องชาวไทยที่มีบุคลากรสายการแพทย์ที่มีจิตวิญญาณ มีความเป็นทหารอากาศในตัวไม่มีเสื่อมคลายเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ก็อุทิศตัวเสียสละ ตั้งใจมาทำงาน ไม่มีใครปฏิเสธ และหลายคนอยู่ในต่างประเทศอยากกลับมาช่วยแต่กลไกและกรรมวิธีในการกลับมาก็ยากลำบาก ส่วนแพทย์ทั้ง 50 คนนี้จะเข้ามาปฏิบัติราชการ15 วัน จะเข้ารับการฝึกเบื้องต้น 4-5 วัน ซักซ้อมทำความเข้าใจ ศึกษาเครื่องมือใหม่ๆ และเข้าไป แบ่งเบาภาระหน้าที่ของแพทย์โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลทุ่งสีกัน  และ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 

พล.อ.อ.มานัต กล่าวต่อไปว่า  สำหรับภารกิจพื้นฐานในการดูแลประชาชนท่ามกลางสภาวะที่เสมือนการทำสงครามเชื้อโรค โชคดีที่ ทอ.มีต้นทุนทางเทคโนโลยีในมือพอสมควร เช่น เทอร์โมสแกน หุ่นยนต์ เครื่องช่วยหายใจ โดยระดมพลและปัญญาช่วยกันทำนวัตกรรมส่วนนี้ออกสู่ประชาชน หน่วยงานใด หรือ โรงพยาบาลใดอยู่ห่างไกล มีความต้องการสามารถร้องขอมาได้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ. หรือ กองงานโฆษก ทอ.  โดยเมื่อเช้านี้ ทอ.ได้สนับสนุนการขนส่งหุ่นยนต์ของโรงพยาบาลจุฬา เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการติดเชื้อไปยัง โรงพยาบาลในจังหวัดน่านและเชียงใหม่

พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทอ.จำนวน 4 ราย ส่วนการสนับสนุนภารกิจรับผู้ป่วยในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ยังไม่มีการร้องขออย่างเป็นทางการ แต่เมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของโรงพยาบาลรามาธิบดีในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเรามองว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องทำในช่วงที่ผู้ป่วยยังมีอาการดีอยู่ ถ้าเคลื่อนย้ายทางอากาศในช่วงที่อาการวิกฆติคิดว่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นหากจะมีการวางแผนการเคลื่อนย้ายอยากให้ดูผ้ป่วยที่ต้องรักษาชีวิตไว้และจัดลำดับความสำคัญ  ซึ่งกองทัพอากาศพร้อมสนับสนุน

เมื่อถามว่า ทอ.พร้อมตัดงบประมาณ ปี  2563 เพื่อช่วยประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 วงเงินเท่าไหร่พล.อ.อ.มานัต กล่าวว่า ขณะนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เรายินดีสำหรับชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน  และไม่มีความเสียหายที่เกิดกับ ทอ. เพราะยังรักษาระดับความพร้อมไว้ได้ส่วนหนึ่ง ที่เหลือต้องมีการวางแผนทบทวนเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก โดยการเลื่อนโครงการงบประมาณไปในปี 2564 ซึ่งก็อีกไม่กี่เดือน ถ้าหากคำนวณในแบบงบประมาณของต่างประเทศก็เป็นปีปฏิทินเดียวกันคาบเกี่ยวปี 63-64  โดยเราตัดไปประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์ๆ กว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สมุดปกขาวของกองทัพอากาศ ระบุว่า ในงบปี 2563  มีโครงการจัดหาเครื่องฝึกทดแทน 12 เครื่อง ผูกพันงบประมาณ 4 ปี ( 2563-2566) วงเงิน 5,195 ล้านบาท โครงการจัดหาเครื่องฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น T-50 (ระยะที่ 4 ) 2 เครื่องวงเงิน 2,450 เครื่อง วงเงิน 2,450 ล้านบาท (ผูกพันงบประมาณ 2563-2565 )  โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินลําเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลาย 4 เครื่อง วงเงิน 233 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ ปี 2563-2564  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ (ระยะที่ 6) (mid-life Refurbish and upgradex)เรด้าร์ป้องกันภัยทางอากาศรุ่น AN/TPS -78 วงเงิน 850 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 63-65 โครงการจัดหาระบบสํารวจภูมิประเทศด้านความมั่นคงด้วยเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ  3เครื่อง วงเงิน 400 ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี 63-65


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด