32 ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ฺช่วยสู้ไฟป่า 6 จังหวัดภาคเหนือ


เพิ่มเพื่อน    

 

     

     วันที่ 16 เม.ย. ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศมส. กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ที่นับว่ารุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผืนป่าต้นน้ำจำนวนมากเสียหายอย่างหนัก สัตว์ป่าตายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งไฟป่ายังลุกลามเข้ามายังชุมชน ที่อยู่ในเขตป่าที่มีกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จำนวน 32 ชุมชนที่ร่วมกันดูแลปกป้องผืนป่าเรียกว่า ป่าชุมชน  หรือ ป่าจิตวิญญาณ จำนวน 394,475 ไร่  และชาวเขาหลายคนต้องเสียชีวิตจากการเข้าไปดับไฟป่า แม้ล่าสุดสถานการณ์จะทุเลาลงในบางชุมชน แต่ยังมีอีกหลายชุมชนที่ยังต้องเผชิญกับวิกฤตไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี  อาทิ ชุมชนบ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พื้นที่ป่า 18,102 ไร่  ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน  ห้วยหินลาดนอก และผาเยือง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พื้นที่ป่า 27,000 ไร่  พื้นที่หมู่ที่ 6 และ 11 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง  จ.เชียงใหม่ พื้นที่ป่า 24,513 ไร่ บ้านแม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พื้นที่ป่า 17,000 ไร่ และบ้านแม่หาด  ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่า 13,685 ไร่ ที่เหลือเป็นชุมชนที่สถานการณ์ไฟป่าที่ลดความรุนแรงลงอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง

     ดร.นพ.โกมาตร กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้มีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ดังนั้น ศมส.จึงร่วมกับมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.) และโพควา โปรดักชั่น จัดตั้งศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่าขึ้น เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา  เพื่อสนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่าเบื้องต้น 19 ชุมชน ครอบคลุมเนื้อที่ราว  253,780  ไร่ และต่อมาได้ขยายการสนับสนุนเป็น 32 ชุมชน รวมเนื้อที่ราว 394,475  ไร่ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการดูแลจัดการผืนป่าที่อยู่โดยรอบของชุมชน ให้การช่วยเหลือชุมชนดังกล่าวที่ต้องต่อสู้กับไฟป่า  โดยร่วมนำเงินและสิ่งของต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันไฟ ได้แก่  เครื่องพ่นลม วิทยุสื่อสาร หน้ากากกันไฟ ชุดอุปกรณ์ทำแผล  รวมถึงอาหารแห้ง และจัดสรรเงินบางส่วนเป็นกองทุนสู้ไฟป่าให้ชุมชนเพื่อเป็นทุน ในการดูแลผืนป่าในปีหน้า   

      “ความร่วมมือของชุมชนชาติพันธุ์ในการจัดการไฟป่าครั้งนี้ แสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพและความเสียสละของกลุ่มชาติพันธุ์ ในการปกป้องผืนป่า ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่จิตวิญญาณ ขณะที่ความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ของคนในสังคม จะนำมาซึ่งความความเข้าใจ เห็นใจ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันมากขึ้น ระหว่างชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าและภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ ผู้สนใจช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงในขณะนี้ สามารถบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์ดับไฟป่า อาหาร และเวชภัณฑ์ ได้ที่ศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่า มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 77/1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  ซึ่งในครั้งแรกศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่าตั้งเป้าการขอรับบริจาคงบประมาณสนับสนุนจำนวน 394,475 บาท เพื่อช่วยพวกเขาปกป้องผืนป่า 394,475 ไร่  ในระยะปฏิบัติการ 10 วัน นับจากวันก่อตั้งศูนย์มียอดเงินบริจาคแล้ว  453,807 บาท โดยบางส่วนได้นำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน หรือ สิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่ดังกล่าว ” ดร.นพ.โกมาตร กล่าว