'มูลนิธิชัยพัฒนา' จัดทำคลิปสอนหนังสือทางไลน์สนองพระราชดำริ 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ทรงห่วงเด็กเล็กหยุดเรียน


เพิ่มเพื่อน    

17 เม.ย.63 - เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเรื่องการศึกษาของเด็กๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยชุมชนเครือข่ายในโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในเรื่องนี้ โดยการจัดกิจกรรม “สอนพิเศษทางไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนตามนโยบายให้เด็กหยุดเรียนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือให้เกิดความต่อเนื่อง

ทีมงานโก่งธนู พลัง “บวร” Change For Good จึงทำการคัดเลือกบุคลากรในทีมงาน เป็นครูจิตอาสาจัดทำคลิปการเรียนการสอนผ่านไลน์กลุ่ม และได้จัดประชุมผู้ปกครองซึ่งเป็นสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลโก่งธนู มาทำการซักซ้อมแนวทางการเรียนการสอนรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ผู้ปกครองทุกคนต่างปลาบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยลูกหลานของตน โดยทีมงานโก่งธนูจะดำเนินการจัดทำคลิปการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และให้ “ครูจิตอาสา” นำส่งแบบฝึกหัดที่บ้านนักเรียนและจัดเก็บเมื่อถึงกำหนดส่งอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาสถานการณ์โควิด – 19