กรมทางหลวงเปิดตัวเลขอุบัติเหตุเดือนมี.ค.นี้ลดลง14%


เพิ่มเพื่อน    


17 เม.ย.63-นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนมีนาคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,251 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 215 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,051 คน จำนวน  รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,302 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 18 ล้านบาท 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 14% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10% บาดเจ็บลดลง 20% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 4% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 75% (939 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 8% (97 ครั้ง) หลับใน 6% (76 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (55 ครั้ง)
      
สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 64% (801 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 14% (181 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (82 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 31% (721 คัน) รถยนต์นั่ง 20% (454 คัน) และรถจักรยายนต์ 11% (242 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21% และภาคตะวันตก 13%  

นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 คลองพระยาสุเรนทร์ – บางพลี จำนวน 35 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ
        
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ  ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและ   ผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน