พลังงานเพิ่มโควต้าใช้ไฟฟรี 150 หน่วย พ่วงมาตรการลดค่าไฟส่วนเกิน 30-50%


เพิ่มเพื่อน    

20 เมษายน 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางลดค่าครองชีพประชาชนด้านไฟฟ้าเพิ่มเติม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบขยายโควต้าการใช้ไฟฟรำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือนทั้งประเทศที่มีประมาณ 20 ล้านครัวเรือน ซึ่งที่ประชุมจึงมีมติเตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 21 เม.ย. นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม

โดยมาตรการดังกล่าวจะแบ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนประเภท 1.1 สำหรับขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ให้ใช้ไฟฟรีไม่เกิน 150 หน่วย เพิ่มเติมจากปัจจุบันให้ครัวเรือนใช้ไฟฟรีไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่รอบบิลเดือนมี.ค.-พ.ค.2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการให้ความร่วมมืออยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้การใช้ไฟบ้านมีปริมาณสูงขึ้น

ขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนประเภท 1.2 ขนาดมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ แต่ไม่เกิน 15 แอมป์ จะมีมาตรการช่วยเหลือส่วนเกินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 800 หน่วย โดยจะคิดค่าไฟจากฐานการใช้ไฟเดือนก.พ.2563 เท่านั้น เช่น เดือนก.พ.ใช้ไฟ 300 หน่วย ขณะที่เดือนมี.ค.ใช้ไฟ 500 หน่วย ส่วนเกิน 200 หน่วยจะได้ใช้ฟรี และจะคิดค่าไฟเพียงที่ 300 หน่วยเท่ากับเดือนก.พ.เท่านั้น

แต่หากกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวใช้ไฟเกิน 800 หน่วย จะมีวิธีการโดยลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกิน  จากฐานการใช้ไฟเดือนก.พ.2563 ที่ 50% เช่น หากในเดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 500 หน่วย และในเดือน มี.ค. ใชไฟฟ้าอยู่ที่  1,000 หน่วย จะเห็นได้ว่าเกินมาจากเดือน ก.พ. อยู่ที่  500 หน่วย ซึ่งในส่วนนี้จะได้รับส่วนลด 50% และนำไปคำนวนรวมกับค่าไฟฟ้าฐานในเดือนก.พ. ที่ 500 หน่วย เท่ากับในเดือนมี.ค.ที่มีการใช้ไฟไป 1,000 หน่วย จะจ่ายเพียง 750 หน่วยเท่านั้น

สำหรับผู้ใช้ไฟครัวเรือนประเภท 1.3 ผู้ใช้ไฟครัวเรือนเกิน 3000 หน่วย จะลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินจากฐานการใช้ไฟเดือนก.พ.2563 ให้ 30% แล้วจึงนำมาคำนวณรวมกับปริมาณการใช้ไฟของเดือนก.พ.2563 เช่น เดือนก.พ.ใช้ไฟ 1200 หน่วย เดือนมี.ค. ใช้ไฟ 3200 หน่วย มีส่วนต่าง 2000 หน่วยจะได้รับส่วนลด 30% เหลือ 1400 หน่วย แล้วจึงนำมาคำนวณรวมกับปริมาณการใช้ไฟจากฐานเดือนก.พ.ที่ 1200 จะเท่ากับ  2,600 หน่วย ที่จะต้องจ่ายในเดือนมี.ค.

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับค่าไฟฟ้ารอบบิลเดือนมี.ค.2563 ที่ผ่านมา ขอให้ประชาชนชำระค่าไฟตามปกติ ซึ่งทั้ง 2 การไฟฟ้าจะนำมาหักลบคืนให้ในบิลค่าไฟตั้งแต่รอบเดือนพ.ค.เป็นต้นไป โดยมาตรการนี้เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาในวันที่ 21 เม.ย.2563 ในส่วนของงบประมาณจะใช้งบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ภายใต้กรอบที่สามารถบริหารจัดการได้


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"