'นพ.ยง'ชี้โควิด-19กับการศึกษา สภาพความเป็นอยู่หลายอย่าง อาจจะต้องกลับสู่สามัญ


เพิ่มเพื่อน    

21 เม.ย.63-  นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan  ประเด็น โควิด 19 กับการศึกษาว่าวันนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วโลก มากกว่า 1,700 ล้านคน ต้องหยุดการเรียนการสอน การสอบ 

การเรียนการสอนได้มีการปรับเปลี่ยนวิธี เช่น เป็นการสอนทางไกล เรียนที่บ้าน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทุกคนจะต้องปรับตัวได้ สำหรับเด็กเล็ก การเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ปกครองพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน ช่วยเรื่องการเรียนการสอนในระยะนี้ และจะเกิดขึ้น อีกหลายเดือน

โรงเรียนจะเปิดได้เมื่อไหร่ยังไม่แน่ ชั้นเรียนจะต้องเปลี่ยนไป เรียนห้องละ 40-50 คน คงต้องมีการเปลี่ยนแปลง การกวดวิชาคงต้องเลิก

ห้องเรียนที่ติดแอร์ ที่มีเด็กจำนวนมาก จะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้อย่างรวดเร็ว ในเด็กจะมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ แต่แพร่จะกระจายไปหาคนในบ้าน ผู้ปกครอง ห้องเรียนจะต้องให้มีอากาศถ่ายเท โล่ง เช่นโรงเรียนในต่างจังหวัด สภาพความเป็นอยู่หลายอย่าง อาจจะต้องกลับสู่สามัญ.

 


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก