พท.แนะรัฐบาลเยียวยาให้ทั่วถึง แจกทุกครัวเรือนเดือนละ1หมื่นบาท!


เพิ่มเพื่อน    

21 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 - ที่พรรคเพื่อไทย นายวัฒนา เมืองสุข  แกนนำพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่มีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่า การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่รวดเร็ว มีข้อแม้มาก ไม่ทั่วถึง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ผู้เดือดร้อนได้ทันเวลา 

พรรคเพื่อไทยขอเสนอวิธีการที่ยุติธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันเวลาโดย 1.รัฐบาลควรเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึงโดยใช้เกณฑ์ครัวเรือน ในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทต่อเดือน ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับการเยียวยา  

2.อำนวยความสะดวกในการรับเงินอย่างรวดเร็วให้ประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปขอรับเงินจากธนาคารได้ก่อน จากนั้นรัฐบาลค่อยโอนเงินคืนให้กับธนาคารต่อไป 

3.สำหรับผู้ที่ตกหล่นทางทะเบียนบ้าน เช่น ผู้เช่า หรือมีการโยกย้ายภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนซ่อมเพื่อให้รัฐจ่ายเพิ่มเติมได้ ส่วนผู้ไม่ประสงค์จะรับเงินให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงโดยประชาชนสามารถคลิกเข้าไปดูเพื่อให้เกิดการตรวจสอบทางสังคมได้

ส่วนเรื่องของการแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะที่ขาดธรรมาภิบาลนั้น ในประเด็นธรรมาภิบาลในการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สิ่งที่น่ากังวลคือ ตรวจสอบไม่ได้และแต่งตั้งกรรมการแบบผิดฝาผิดตัว โดยเหตุที่จะตรวจสอบการใช้เงินไม่ได้ เพราะกรรมการที่แต่งตั้งเข้ามา ล้วนเป็นลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชาของพล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีตัวแทนของประชาชนเลย จึงขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบไม่ได้ แต่จะนำไปสู่สภาวะชงเอง กินเอง คือเมื่อรัฐบาลมีวาระซ่อนเร้น คณะกรรมการก็จะรับลูกแล้วชงลูกให้รัฐบาลอนุมัติ ซึ่งผิดหลักการบริหารที่ดี และน่ากลัวว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะกระจายไปไม่ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนตัวจริง การแต่งตั้งคณะกรรมการไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขร่วมเป็นกรรมการเลย ทั้งที่ผลกระทบจากโรคไวรัสโควิดเป็นงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง แต่ทำไม คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กลับมีแต่คนในวิชาชีพอื่น ที่ป็นลูกน้อง พล.อ.ประยุทธ์

นายวัฒนา กล่าวว่า กระแสข่าวที่ว่ารัฐบาลอาจพิจารณาการขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก เข้าใจว่าเพื่อปิดน่านฟ้าออกไปอีก ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเครื่องบินไปรับคนไทยในต่างแดนกลับประเทศเพื่อหนีภัยโควิด เหมือนที่ประเทศอารยะอื่นปฏิบัติกัน เพราะขณะนี้คนไทยจำนวนหนึ่งมีปัญหาเรื่องวีซ่าหมดอายุ จึงต้องอยู่ในต่างแดนอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งหากรัฐบาลส่งเครื่องบินไปรับคนไทยกลับบ้าน เชื่อว่าหากรัฐบาลขยายเวลาปิดน่านฟ้าออกไปอีก คงไม่มีใครว่าอะไร.