กทม.เพิ่มแนวทางจัดการขยะติดเชื้อ"หน้ากาก" วางถังรองรับที่เขต - ศูนย์สาธารณสุข-รพ.ในสังกัด


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 23 เม.ย.- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครในการรับมอบเงินสมทบเพื่อสนับสนุนกิจการทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 จำนวน 50,000 บาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด โดยมี นายจำเริญ ศิริพงศ์ติกานนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด และคณะ เป็นผู้แทนในการมอบ โดยกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบเงินสนับสนุนที่ได้รับในครั้งนี้ให้กับสำนักการแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ จัดหาอุปกรณ์ หรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงต่อไป

     โอกาสนี้ นางศิลปสวย กล่าวถึงการจัดการขยะติดเชื้อว่า ขณะนี้ปริมาณขยะติดเชื้อกลุ่มหน้ากากอนามัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยในหลายครัวเรือน ทำให้บางวันมีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มกว่า 1 พันกิโลกรัม ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร เป็นประจำทุกวัน แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อเดิมนั้น กทม.ได้มีการจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในการจัดเก็บขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี แต่ขณะนี้มีขยะติดเชื้อจากบ้านเรือนประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงขยายแนวทางในการจัดเก็บเพิ่มเติม โดยจัดวางถังขยะสีแดงสำหรับรองรับหน้ากากอนามัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยมีการติดป้ายสัญลักษณ์ และป้ายข้อความ “สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเท่านั้น” อย่างชัดเจนที่ถังรองรับหน้ากากอนามัยทุกจุด และมีการกำกับดูแล เพื่อป้องกันการทิ้งขยะประเภทอื่นปะปน และป้องกันการรื้อค้นเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการนำถังขยะสีแดงติดตั้งไปกับรถขยะ เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการแยกประเภทขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป 

 

   

    ปลัด กทม. กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เนื่องจากบางครั้งประชาชนไม่ได้คัดแยกขยะมาให้ เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยจึงต้องคัดแยกขยะอีกครั้งหลังการเก็บขน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับขยะติดเชื้อเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก กทม.จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย Face Shield ถุงมือ รองเท้าบูท และชุดป้องกัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความอุ่นใจในความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะติดเชื้อและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป โดยทิ้งใส่ถุงที่ปิดสนิท มัดปากถุงให้แน่น เขียนหรือติดหน้าถุงว่า “หน้ากากอนามัย” เพื่อแยกทิ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต หรือทิ้งในถังรองรับหน้ากากอนามัยเฉพาะในจุดที่กรุงเทพมหานครกำหนดข้างต้น ซึ่งกทม.จะนำขยะติดเชื้อไปกำจัดด้วยวิธีการเผาที่เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม และศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งมีระบบบำบัดมลพิษ และมีการดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม