ทส.แจง สัญญาณดี! ไม่พบ “Hotspot” ป่าภาคเหนือ ฝุ่นพิษหายวับ-แม่ฮ่องสอนเกินเล็กน้อย


เพิ่มเพื่อน    

 

คนเหนือหายใจโล่ง ทส.แจงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันดีขึ้นต่อเนื่องทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไม่พบจุด Hotspot ในพื้นที่ป่าทุกจังหวัด ขณะที่คุณภาพอากาศพุ่งแตะระดับดีมาก หลัง PM2.5 หายวับ เหลือแค่ “แม่ฮ่องสอน” ยังเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือยังคงดีขึ้นมาก อย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ล่าสุด ณ วันที่ 27 เมษายน ไม่พบ Hotspot หลงเหลือในพื้นที่ป่าไม้จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี

 

ทั้งนี้ เนื่องจากการออกปฏิบัติการดับไฟป่าและการเฝ้าระวังที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟ ชุดเฝ้าระวังลาดตระเวน ชุดไฟป่าหมู่บ้าน และเครือข่ายไฟป่า ซึ่งสามารถดับไฟป่าสะสม ในเขตป่าอนุรักษ์ได้แล้ว ทั้งสิ้น 7,430 ครั้ง 171,638 ไร่ และในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3,157 ครั้ง 63,336 ไร่

 

 ขณะที่การจับกุมดำเนินคดีเผาป่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 26 เมษายน 2563 ดำเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 1,146 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 48 ราย

 

สำหรับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นผลจากการเกิดพายุฝนฤดูร้อนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีค่าต่ำกว่า 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรทุกจังหวัด ยกเว้นเพียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ยังอยู่ในระดับ 29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก