'หมอสุกิจ'ดีดปาก'มาชิน' ยัน'นายหัวชวน'มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ลูกไล่เผด็จการ


เพิ่มเพื่อน    

28 เม.ย.63-  นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ แถลงกรณีนายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่ระบุถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นลูกไล่เผด็จการ ว่า ด้วยศักดิ์ศรีของนายชวน ไม่มีวันที่จะเป็นลูกไล่ของใคร รวมถึงนักการเมืองขายตัวบางคน ประเด็นที่นายนครกล่าวหานายชวนนั้น เข้าใจว่าเป็นเพราะอ่านรัฐธรรมนูญไม่ชัดเจนว่าอำนาจการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญนั้นเป็นอำนาจของนายชวน และความจริงส.ส.ต้องเข้าชื่อเพื่อเสนอให้นายชวนดำเนินการเพื่อขอเปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ดังนั้นหากฝ่ายค้านต้องการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญจริง นายนครควรนำเวลาไปช่วยล่ารายชื่อส.ส.ฝ่ายค้านให้ครบจำนวนจะดีกว่า และควรศึกษารัฐธรรมนูญให้ละเอียดเพื่อไม่ให้ประชาชนตำหนิได้ว่าบุคคลที่เป็นถึงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แต่ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญ

นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่า เดือนพฤษภาคม ก่อนถึงเวลาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ​ วันที่ 22 พฤษภาคม และสภาฯ เตรียมนัดประชุมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคมนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เตรียมหารือกับ ส.ส. ที่เคยมีอาชีพเป็นหมอ แพทย์ หรือ พยาบาล หารือต่อมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และทำแผนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่อาคารรัฐสภา นอกจากนั้นเตรียมหารือร่วมกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือก่อนการเปิดประชุมสภาฯ ทั้งนี้ยอมรับว่ามาตรการคุมเข้มการระบาดที่เข้มงวด กรณีที่คงการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนั้น อาจมีผลกระทบต่อการเปิดประชุมสภาฯ แน่นอน เพราะข้อห้ามสำคัญคือ ห้ามรวมตัวหรือชุมนุมกัน ขณะเดียวกันสภาฯ ยังถูกยกเว้นไม่สามารถใช้การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

"การประชุมสภาฯ หากเปิดตามกำหนดไม่ได้ นายชวน มีอำนาจที่จะขอนัดการประชุม ภายใน 10 วันนับจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ แต่สภาฯ มีวาระพิจารณากฎหมายสำคัญที่ต้องพิจารณาโดยเร่งด่วน ดังนั้น การเปิดประชุมสภาฯ จำเป็นต้องหารือกับทุกฝ่ายให้รอบคอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันต้องหารือกับรัฐบาลเพื่อผ่อนปรนให้การประชุมสภาฯ ทำได้ตามกำหนดเวลา ขณะที่การเตรียมความพร้อมห้องประชุมสุริยันนั้น ต้นเดือนพฤษภาคมนายชวนจะร่วมทดสอบระบบเครื่องเสียงและระบบลงคะแนน เพื่อให้ไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งานจริง" นพ.สุกิจ กล่าว.


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'