ดุสิตโพลระบุประชาชนพึงพอใจ 'มาตรการรับโควิด-19 ของรัฐบาล'


เพิ่มเพื่อน    

3 พ.ค. 2563 จากที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 และการให้ความช่วยเหลือประชาชน  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล” จำนวนทั้งสิ้น 1,801 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “มาตรการรับมือโควิด-19” ของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ คือ            
อันดับ    “มาตรการรับมือโควิด-19”                           ภาพรวม    แปลค่า       
1    คุมเข้มกักตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย 14 วัน         94.18%    พึงพอใจมากที่สุด       
2    ห้ามเครื่องบินเข้าสู่ไทยชั่วคราว                           92.55%    พึงพอใจมากที่สุด       
3    อสม.แต่ละพื้นที่ตรวจติดตามคนในชุมชน               89.03%    พึงพอใจมาก       
4    กักตัว “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”                       88.01%    พึงพอใจมาก       
5    การตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง                                   87.08%    พึงพอใจมาก       
6    ล็อคดาวน์กรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ                   85.45%    พึงพอใจมาก       
7    เคอร์ฟิว 22.00-04.00 น.                                   85.40%    พึงพอใจมาก       
8    ทำงานที่บ้าน Work from Home                         85.01%    พึงพอใจมาก     

 2. “มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน” ของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ คือ                

อันดับ    “มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน”              ภาพรวม    แปลค่า       
1    เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 ส.ค.63    83.51%    พึงพอใจมาก       
2    จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท     81.43%    พึงพอใจมาก       
3    ประกันสังคมจ่ายเงินกรณีว่างงานจากผลกระทบโควิด-19    80.86%    พึงพอใจมาก       
4    ประกันสังคมลดเงินสบทบนายจ้างและผู้ประกันตน     79.11%    พึงพอใจมาก       
5    ใช้ไฟฟรี 150 หน่วย/ลดค่าไฟ 50%                      79.03%    พึงพอใจมาก       
6    คืนเงิน“ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า”                             78.89%    พึงพอใจมาก       
7    ร้านธงฟ้าขายหน้ากากราคา 2.50 บาท                   75.76%    พึงพอใจมาก       
8    กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท    74.10%    พึงพอใจมาก       
9    แจกเน็ตฟรี 10 GB ฟรี 30 วัน                                 73.06%    พึงพอใจมาก       
10    ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 3%                                           70.29%    พึงพอใจมาก       
11    เงินเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน”        66.91%    ค่อนข้างพึงพอใจ     
    *หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)                                                                                                       


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน