ตร.แนะใช้แอป'Police i Lert u'แจ้งร้านค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเว้นระยะห่าง


เพิ่มเพื่อน    

3 พ.ค.63-พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร. ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงวันแรกที่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการบางประการโดยอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่ให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยให้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนดว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้มอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลการปฏิบัติ
สั่งการไปยังตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศ ให้กำหนดแนวทางและปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยจัดเป็นชุดสายตรวจร่วม ประกอบกำลังจากทุกฝ่ายทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมออกปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า สำหรับภารกิจของสายตรวจร่วมจะเข้าตรวจสอบกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการ ตามข้อกำหนดที่ออกมา เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เพ่งเล็งอีกด้วย จึงขอฝากมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือ แม้รัฐบาลจะผ่อนคลายในการดำเนินกิจการบางประเภท แต่ยังจำเป็นที่พี่น้องประชาชนทุกคน ต้องร่วมมือกัน  การ์ดอย่าตก เพื่อไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมารุนแรงขึ้นอีก

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ใช้ แอปพลิเคชั่น Police I lert u เป็นช่องทางสำหรับให้ประชาชนแจ้งเบาะแส สถานประกอบการ ห้าง ร้าน ที่ไม่ปฏิบัติตามหลัก SOCIAL DISTANCINC ซึ่งการใช้งานสามารถทำได้ง่าย สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ขอฝากมายังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ได้โปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการในทุกมาตรการ เพื่อไม่ให้สถานการณ์กลับมารุนแรงขึ้นใหม่”


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด