คลังจ่อผ่อนเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจจี้ช่วยปชช.สู้ไวรัสไม่ต้องห่วงกำไรหด


เพิ่มเพื่อน    


4 พ.ค. 2563 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. เตรียมทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้ง56แห่ง เพื่อขอให้รายงานผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และแนวทางการช่วยเหลือให้ สคร.รับทราบ เพื่อนำมาใช้พิจารณาปรับปรุง และผ่อนปรนเกณฑ์การประเมิน โดยเปิดทางให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะตกการประเมิน

“เกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจเดิมจะใช้ในภาวะปกติ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดวิกฤตจะต้องปรับเกณฑ์กันใหม่ ทั้งในส่วนการประเมินผลงานขององค์กร และผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดซึ่งจะมีการประเมินทุกปี โดยจะเน้นดูเรื่องผลดำเนินการอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องดูการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตประกอบกันด้วย ดังนั้นระหว่างนี้ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินงานดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องห่วงว่าจะกำไรลดลง จนกระทบต่อผลการประเมิน” นายประภาศ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด-19และได้รับผลกระทบจากดำเนินมาตรการของรัฐบาล เช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการหยุดขายสลากไป3งวดเพื่อดูแลผู้ค้าและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่ต้องปิดให้บริการสนามบิน รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอีกหลายแห่ง ที่มีการออกมาตรการพักต้น พักดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้า แนวทางเหล่านี้จะต้องนำมาใช้ประกอบการประเมินผลงานด้วย

นายประภาศ กล่าวอีกว่า ในนการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ผ่านมา ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วนของ คนร.ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

“บทบาทของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจภายใต้พ.ร.บ.ฉบับใหม่ มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย พัฒนาการกำกับดูแล และการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจในภาพรวมฉบับแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ คนร. จะเร่งกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้” นายประภาศ กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า ที่ผ่านมาการประเมินผลงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะแบ่งเป็น 2กลุ่ม รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะประเมินจากผลการดําเนินงานจากผลกำไรและขาดทุนสัดส่วนถึง65%และการบริหารจัดการองค์กร35%ส่วนรัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประเมินจากผลดําเนินงานตามนโยบายสัดส่วน20%ผลกำไรขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ45%และการบริหารจัดการองค์กร35%แต่ในปีนี้จะมีการปรับสัดส่วนน้ำหนักการประเมินในแต่ละหัวข้อกันใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน