บอร์ด PPPเคาะทางด่วน'กะทู้-ป่าตอง' วางแผนเปิดบริการปี 70


เพิ่มเพื่อน    


18 พ.ค. 2564 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) ในวันที่ 17 พ.ค. ได้เห็นชอบในหลักการของโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร ในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี (นับจากวันที่ กทพ. แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน) มูลค่าโครงการ 14,177 ล้านบาท

โดยภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 5,792 ล้านบาท ในขณะที่เอกชนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียด การก่อสร้าง และการดำเนินการและบำรุงรักษา    โครงการนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน แก้ปัญหาจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเดินทางระหว่างเมืองภูเก็ตและหาดป่าตอง และมอบหมายให้ กทพ. เร่งรัดจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เช่น ความพร้อมเรื่องที่ดินของโครงการ พร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ขั้นตอนจากนี้ จะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อขออนุมัติต่อไปโดยคาดว่าหากได้รับอนุมัติจากครม.ในเดือนพ.ค. -มิ.ย. 2564กทพ.จะเร่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36ตามพ.ร.บ.ร่วมทุนฯพ.ศ. 2562ได้ภายใน1เดือนและจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาภายในปีนี้ โดยจะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุน PPP Net Costระยะเวลา35ปี ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวเอกชนภายในปี 2565และตามแผนงานจะ เปิดให้บริการได้ปลายปี2569หรือไม่เกินต้นปี2570


ไม้จริง คือ "ไม้มีแก่น" เช่น ไม้สัก ไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก พะยูง ตะเคียน มะค่า ประดู่ ฯลฯ ไม้เหล่านี้ ใช้สร้างบ้าน-สร้างเมือง

ทางแพร่ง 'เปิด-ปิด' เมือง
เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"