ธ.ก.ส.ดีเดย์15พ.ค.เกษตรกรรับ5พัน!


เพิ่มเพื่อน    


5 พ.ค. 2563 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คาดว่าจะสามารถโอนเงินให้เกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย วงเงิน 150,000 ล้านบาท ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” แล้ว เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยรายได้จากโควิด-19 ว่า ในสัปดาห์นี้คลังเตรียมโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนได้อีก 3 ล้านคน ซึ่งจะทำให้มีผู้ได้รับเงินรวมทั้งหมดกว่า 11 ล้านคน โดยแบ่งวันที่ 5 พ.ค. ประมาณ 8 แสนคน วันที่ 6 พ.ค. 1 แสนคน และวันที่ 7-8 พ.ค.อีกวันละ 1 ล้านคน ที่สำคัญผู้ที่เพิ่งมีสิทธิได้รับเงินเดือน พ.ค.เป็นเดือนแรก จะได้รับเงินรวมยอดเดือน เม.ย.และเดือนพ.ค.เป็น 10,000 บาททันที

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้กู้เงินงวดแรก 70,000 ล้านบาท ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีเงินเข้าคลังในวันที่ 5 พ.ค.นี้ เพื่อนำไปจ่ายเยียวยาผู้รับผลกระทบจากโควิด-19จำนวน 14 ล้านคน ส่วนที่เหลืออีก 2 ล้านคนจะใช้เงินจากส่วนอื่นในการจ่าย โดยการกู้งวดแรกได้ออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน และกู้จากธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ

สำหรับแผนการกู้เงินงวดต่อไป สบน.จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินอีก 50,000 ล้านบาท สำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร 5,000 บาท อีกจำนวน 10 ล้านคน ซึ่งจะเริ่มเปิดให้เข้ามาเสนอเงินกู้ได้วันที่ 5 พ.ค.เช่นกัน และจะมีเงินเข้าคลังตามแผนภายในวันที่ 11 พ.ค.นี้


คนร่วมชุมนุม "ม็อบสามสัส" ระยะหลังดูจะออกอาการเซ็งๆ เห็นโพสต์บ่น....ไรวะ"เย็นนัดชุมนุม-ค่ำให้กลับไปกินนมนอน"!แบบนี้ มันคงจบหรอกนะ ที่ "รุ่นเรา" น่ะมันน่าจะไปจบที่ "คุก" ซะก่อนมากกว่า!

ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'