'บิ๊กเพื่อไทย' ปลุกชาวพุทธปกป้องพุทธศาสนา อ้างรัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปได้ทำลายและย่อยสลายพุทธศาสนาในประเทศไทยลงแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

6 พ.ค. 63 - นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ชาวไทยและชาวโลกต่างทราบดีว่าเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะตรงกับวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สหประชาชาติรับรองเป็นวันสำคัญสากล เมื่อ 13 ธันวาคม 2542
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้อริยสัจ 4 คือ

-ทุกข์ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ
-สมุทัย สาเหตุแห่งทุกข์ คือตัณหาความอยาก
-นิโรธ ภาวะปราศจากทุกข์ หรือนิพพาน
-มรรค วิธีดับทุกข์ 8 วิธี ( เห็นชอบ,คิดชอบ,พูดชอบ,กระทำชอบ,เลี้ยงชีพชอบ,เพียรชอบ,ระลึกชอบ, จิตตั้งมั่นชอบ)

และแก่นแกนคำสอนของพระพุทธศาสนา คือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว การทำจิตใจให้ผ่องใส

พระพุทธศาสนาจึงสืบทอดกันมายาวนานถึง 2563 ปี นับแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากล เป็นศาสนาแห่งเหตุผล และความจริง เคยเจริญรุ่งเรืองในหลายๆประเทศ บางประเทศเมื่อผู้ปกครองเข้ารีตลัทธิศาสนาอื่นก็มาทำลายพระพุทธศาสนาเช่นที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนาลันทา เช่นที่เกิดขึ้นใน บุโรพุทโธ เช่นที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปยืนแห่งบาบิยัน สุดท้ายพระพุทธศาสนาก็สูญสิ้นไปจากแผ่นดินของประเทศนั้นๆ

ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูป พระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราถูกย่อยสลาย ทำลายทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่ลัทธิศาสนาอื่นบางลัทธิศาสนา ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนอย่างดี
ชาวพุทธส่วนหนึ่งยังโลกสวย ชาวพุทธส่วนหนึ่งยังงมงายกับวัตถุ เครื่องลางของขลัง ส่วนหนึ่งไม่รู้ร้อนรู้หนาว

ในโลกยุคใหม่การรุกคืบเพื่อทำลาย ควบคุม ยึดครองทำได้ง่ายดายรวดเร็วผ่านอำนาจรัฐบาล ผ่านกฎหมาย ผ่านกฎระเบียบ และผ่านงบประมาณแผ่นดิน ชาวพุทธจึงควรตื่นรู้ด้วยสติ ปัญญาลุกขึ้นมาเรียกร้อง ปกป้องคุ้มครองพระพุทธ

ศาสนาก่อนที่จะสูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย ไม่ใช่ให้วันวิสาขบูชาปีนี้ผ่านเลยไปบนความเสี่ยงที่จะถูกทำลาย ของพระพุทธศาสนา
 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส