ภูเก็ตเฮ!ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน4วันแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

6 พ.ค.2563 - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 220 ราย (ไม่พบรายใหม่)  โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 180 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 1 ราย) เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 36 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,319 ราย (รายใหม่ 136 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล  93 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 36 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 57 ราย) กลับบ้านแล้ว  5,226 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด  9,354 ราย (พบเชื้อ 220 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,913 ราย  (พบเชื้อ 182 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย  (พบเชื้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อลำดับที่ 63 ชายชาวออสเตรเลีย อายุ 69 ปี อาชีพผู้จัดการโรงแรมแถวเขาหลัก  จ.พังงา อาศัยอยู่ที่เขาหลักเป็นส่วนใหญ่  ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ     ในช่วง 14 วันก่อนป่วย โดยก่อนที่จะป่วยได้กลับมา จ.ภูเก็ตวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยรายนี้มีโรคประจำตัว คือโรคปอดเรื้อรังรักษาต่อเนื่องที่คลินิก   โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24  มีนาคม 2563 

สำหรับ ผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล  ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันด้วยเข้าสู่ในช่วงถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม อยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรม รวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไปขอเน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมถึงแม้จะไม่มีอาการป่วย  ก็ต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะหรือ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์
 


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"