'แก้วสรร'ออกบทความ'โควิดกับสิทธิเดินทางในประเทศ'


เพิ่มเพื่อน    

8 พ.ค.63-นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความ เรื่อง " โควิดกับสิทธิเดินทางในประเทศ" โดยมีเนื้องหาดังนี้

    สภาพปัจจุบัน                                                                                                               
    ๑. บางตำบลในบางจังหวัดที่พบผู้ป่วย ๑ คน ถูกสั่งให้ปิดตำบลเลยก็มี  บางตำบลในภูเก็ตแม้จะเลิกล็อคดาวน์แล้ว   จะเดินทางข้ามจังหวัดได้ต้องเป็นการกลับภูมิลำเนา เท่านั้น และต้องยื่นคำขอเพื่อได้ใบผ่านทางพร้อมกับแจ้งจังหวัดปลายทางให้เตรียมกักตัว ๑๔ วันด้วย 
ส่วนประชาชนทั่วไปเดินทางข้ามจังหวัด ต้องแสดงความจำเป็นพร้อมหลักฐาน
    ๒. เพื่อบังคับให้ผู้เดินทางต้องผ่านด่านตรวจในเส้นทางหลัก   หลายจังหวัดถึงกับปิดทางสำรองด้วยสิ่งกีดขวางต่างๆ
    ๓. ความเข้มงวดตามด่านต่างกันไป  บางด่านเช่นกระบี่เคยสั่งรถภูเก็ตเป็นพันให้แล่นกลับภูเก็ต    บางด่านในบางจังหวัดแม้จะเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นก็ตาม  ถ้าพบว่าผู้เดินทางฝ่าฝืนข้อกำหนด ก็ถึงขนาดสั่งกักตัว ๑๔ วันเลยก็มี
    กฎหมาย
    ข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีตาม พรก.ฉุกเฉิน
    “ข้อ ๕ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด  เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง  และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด  
    รัฐธรรมนูญ
    มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ การจํากัดเสรีภาพจะกระทํามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ  ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 
    มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
    ความเห็น
    ถาม    อาจารย์เห็นว่าไม่ควรห้ามการเดินทางข้ามจังหวัดอีกต่อไป อย่างนั้นหรือ?
    ตอบ    สู้กับโควิตไฟต์สองนี้    การฟื้นตัวกลับมาทำมาหากินคือเป้าหมาย  ดังนั้นสิทธิเสรีภาพต้องเป็นหลัก   ข้อห้ามต่างๆต้องมีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
    ถาม    ถ้าผ่อนข้อกำหนดแล้วพบผู้ติดเชื้ออีก  เท่ากับว่าความสำเร็จที่ร่วมอดทนกันมา กว่าสองเดือนก็ล้มเหลวหมดสิครับ
    ตอบ    เกิดโรคติดต่อขึ้นมาแล้วมีคนติดเชื้อก็เป็นเรื่องธรรมดา   ไฟต์หนึ่งที่ผ่านมาที่ให้ช่วยกันอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อนั้น   ก็มุ่งตรงที่ทำลายโมเมนต์การระบาดของโรคไม่ให้กราฟผู้ป่วยเงยหัวพุ่งดิ่งขึ้นทุกวัน  จนคนป่วยล้นโรงพยาบาล ดูแลไม่ไหวหมอต้องเลือกปล่อยให้ตายเหมือนที่อิตาลีหรือนิวยอร์คเป็นสำคัญ
เมื่อกราฟมันพุ่งลงต่ำเตี้ย ผู้ป่วยแต่ละวันไม่เกิน ๑๐ คนมาเป็นอาทิตย์แล้วเช่นทุกวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว   ผ่อนล๊อกดาวน์เข้าสู่การทำมาหากินในไฟต์สองได้
    ถาม    ไฟต์สองนี้ ข้อห้ามใดบ้างที่น่าจะสมเหตุผล ไม่เกินสมควรแก่เหตุตามรัฐธรรมนูญ
    ตอบ    ทบทวนจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็น่าจะชัดนะครับว่า ที่จำเป็นจริงๆน่าจะมีดังนี้
    ๑. คนเดินทางเข้าประเทศไทยต้องถูกกักตัว ๑๔ วัน
    ๒. ที่ชุมนุมทั้งปวง ทั้งผับ บาร์ สนามมวย ต้องหยุดต่อไป
    ๓. การล๊อกดาวน์พื้นที่ใด  ให้ใช้เมื่อมีการระบาดเข้มข้น ทั่วถึง ต่อเนื่องถึงมือที่ ๔
    จนต้องล็อกดาวน์ลุยตรวจเชิงรุกทั้งตำบลเท่านั้น  แค่พบคนป่วย ๑ คน จะล็อกดาวน์ไม่ได้       
    ๔. เมื่อพบผู้ติดเชื้อ ให้ทางการทุ่มเทสอบสวนติดตามตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงเต็ม กำลัง เพื่อกักตัวให้ทันท่วงที
    ผมเห็นข้อห้ามหลักๆมีอยู่เท่านี้   ที่เหลือถ้าจะมีก็เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยในบางกิจการหรือบางกิจกรรมเท่านั้น
    ถาม    ข้อห้ามเดินทางต่างจังหวัดต้องยกเลิกหรือครับ
    ตอบ    เศรษฐกิจในประเทศต้องหมุนเวียน  ท่องเที่ยวฟุบอย่างนี้ต้องให้ไทยเที่ยวไทย ถึง
จะพอลากถูกันไปได้   รีสอร์ตหรือโรงแรมต้องให้เปิดได้  จะให้เปิดอย่างปลอดภัยด้วยมาตรการเช่นใดก็ว่ามา 
    ถาม    หม่อมปลื้ม เขาบอกว่าต้องเปิดโรงเรียนด้วย เพราะเด็กไม่ติดโควิด
    ตอบ    โควิดติดทุกวัยครับ  ส่วนเด็กนั้นติดแล้วไม่แสดงอาการเพราะภูมิต้านทานแข็งแรง  แต่เขาก็เป็นพาหะพาเชื้อกลับบ้านได้    มาวันหนึ่ง อาจติดเชื้อแค่คนเดียว วันเดียวก็แชร์เชื้อให้เพื่อนทั้งห้อง  เอากลับบ้าน ส่งต่อให้พี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกทอดหนึ่ง  อาทิตย์เดียวก็ติดโควิดกันทั้งบางเลยก็ได้
    ถาม    เดินทางกลับภูมิลำเนา ก็ไม่ต้องกักตัว ๑๔ วันอีกใช่ไหม
    ตอบ    กักตัวเฉพาะมาจากต่างประเทศ  หรือจากตำบลที่ล็อคดาวน์เพราะติดเชื้อเข้มข้นเท่านั้น
    ถาม    คนจากภูเก็ตต้องล็อคตัวอีกไหม
    ตอบ    ภูเก็ตถูกล็อคดาวน์ เพื่อเอานักท่องเที่ยวชนิดชอบมั่วกว่า ๔ พัน ส่งกลับบ้าน  แล้วไล่ตรวจกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น   ไม่ได้ล็อกเพราะติดเชื้อเข้มข้นเช่นอู่ฮั่น   ทางจังหวัดเองเขาทุ่มเทตรวจผู้คนทั้งเชิงรุกเชิงรับ ๘ พันกว่าคน พบผู้ติดเชื้อ ๒๒๐ คน คิดเป็น ๒.๕ % เท่านั้น  คนติดเชื้อทั้งเกาะภูเก็ตน่าจะเป็นอัตรานี้เช่นกัน   ไม่ใช่ ๒๐ % เหมือนที่นิวยอร์ค
    ถาม    ดังนั้น การห้ามเดินทางข้ามจังหวัดจึงไม่มีเหตุผลอีกต่อไป
    ตอบ    ครับ...สำหรับผม ผมเห็นว่าวันนี้เราหยุดการระบาดใหญ่ได้ก็พอแล้ว  ช่วงนี้เห็นชัดว่าเศรษฐกิจโลกมันจะฟุบไปอีกเป็นปี   ดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นอาศัยดีมานด์ในประเทศมาดิ้นรนทำมาหากินกันต่อไปให้ได้  การเดินทางในประเทศจึงสำคัญที่สุด
    ถาม    เปิดเดินรถทัวร์ต่างจังหวัดได้ไหม
    ตอบ    ต้องให้ผู้โดยสารทั้งคันรถ ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนก่อนเดินทางทุกครั้งไปคือไม่ห้าม แต่ต้องมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยก็พอแล้ว  รถไฟ เรือบิน ก็เหมือนกัน

    ถาม    หลังโควิด...อะไรคือชัยชนะของประเทศไทยครับ
    ตอบ    วิกฤตนี้เราต้องผ่านไปให้ได้ทั้งสองภารกิจ คือทั้งการควบคุมโรคและการฟื้นตัว ปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่  ถ้าเราทำได้ไม่ครบทั้งสองอย่าง เราจะเป็นประเทศที่ไปไม่เป็น...ไปไม่เป็นเหมือนหมาผอมที่โซเซงุนงงอยู่บนทางด่วนเลยทีเดียว


 


"สามสัส" "เชิดหุ่น" อยู่หลังโรงมาพักใหญ่ ปรากฏว่า หุ่นค่อยๆ หาย เหลือ "เห้..." ยืนโรงอยู่ไม่กี่ตัว นายโรงเริ่มถึง "ทางตัน"! แถมแนวร่วมตามมหา'ลัยและพวกเอ็นจีโอที่หากินกับเงินหลวงแต่ร่วมวงทะลวงเจ้า ก็ออกอาการ "เห็บหมา"

ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'