ส.ว.ระดมได้ 10 ล้านบาท 'พรเพชร' นำคณะมอบเข้ากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

8 พ.ค.63 -  นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง , นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะ รวมจำนวน 27 คน ร่วมมอบเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) จำนวน 10,000,000 บาท  สมทบเข้ากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพี่อนำไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นายพรเพชร กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันระดมความช่วยเหลือด้วยเงินทุนที่ได้จากการเสียสละของสมาชิกวุฒิสภา อาทิเช่น นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์ฆ่าเชื้อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 

อาทิ สถานีรถไฟหัวลำโพง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ รวมทั้งนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆ อาทิ วัดสะพานสูง วัดใหม่ทองเสน วัดแก้วฟ้าจุฬามณี วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ และวัดเวตวันธรรมาวาส ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในการดูแลและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากป้องกันละอองฝอย หรือ Face Shield พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น อาทิ เจลแอลกอฮอล์ และชุดกันฝน ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 19 แห่ง ใน 9 จังหวัด 

นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งนำอาหาร น้ำ สิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปแจกจ่ายประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองและศูนย์เฝ้าระวังการติดเชื้อในจังหวัดที่มีภูมิลำเนาและจังหวัดใกล้เคียง
 


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"