กระตุ้นสว.เดินทางช่วงวันหยุด ไม่ลืมเช็กอัพสิทธิ์ในการสัญจร


เพิ่มเพื่อน    

 

      “สิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้สูงอายุ” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนสูงวัย ตลอดจนลูกหลานควรรับรู้รับทราบ โดยเฉพาะใกล้ถึงเทศกาลหยุดยาวช่วงวันสงกรานต์ ที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมญาติในต่างจังหวัด หรือไปท่องเที่ยวนอกสถานที่ กระทั่งวัยเก๋าที่อยู่ในเมืองกรุงซึ่งอยากนั่งรถขนส่งสาธารณะไหว้พระและชมเมืองในราคาย่อมเยา หรือผู้สูงวัยที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวช่วงกลางปีในราคาตั๋วที่ลดพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่ให้เสียสิทธิ์ด้านการรับบริการขนส่ง และยังช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากบางหน่วยงานลดค่าโดยสารลงกว่าครึ่ง

 

      แต่ละที่จะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างในการเดินทางสัญจรของคนวัยเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ มีข้อมูลมาแนะนำกันให้ทราบ

        1.ขสมก.

      ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์ (ธรรมดา) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาสำหรับบุคคล ดังต่อไปนี้ 1.คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอดฯ 2.ทหาร ตำรวจ ในเครื่องแบบ 3.ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารรถประจำทางครึ่งราคา เสียค่าโดยสารครึ่งราคาในกรณีต่างๆ ฯลฯ 4.ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช 2546 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมาใช้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถของผู้ประกอบการที่เดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 5.ผู้พิการทุกประเภท ได้แก่ คนพิการที่เห็นเป็นประจักษ์ หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการ สมาคมใดสมาคมหนึ่ง ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง และหมวด 4 กรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลได้ที่ www.bmta.co.th

      2.รถไฟฟ้า BTS

        โปรโมชั่นบัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ

      อัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บในเส้นทางสัมปทาน 23.5 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตไปสถานีอ่อนนุช และจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสถานีสะพานตากสิน รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดพิเศษ 7 บาท จากราคา ปกติ 15 บาท

 

      เงื่อนไขการใช้บัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ

      1.ไม่สามารถเติมเที่ยวเดินทางในบัตรได้ 2.ผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยยึดวัน เดือน ปีเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้บัตรโดยสารประเภทดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเมื่อมีการร้องขอ 3.ผู้ใดใช้บัตรโดยมิชอบหรือไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถือว่าไม่ได้ชำระค่าโดยสาร บริษัทสงวนสิทธิ์ริบบัตรและเรียกให้ผู้โดยสารชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 20 เท่าของค่าโดยสารสูงสุดในราคาปกติ ...สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.bts.co.th

 

      3.รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

      บัตรสำหรับผู้สูงอายุ 1.ลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติทุกเที่ยวการเดินทาง 2.สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 3.ออกบัตรขั้นต่ำครั้งแรกราคา 180 บาท (ประกอบด้วย มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 50 บาท และค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท) 4.สามารถออกบัตรและเติมเงินได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร (Ticket Office) 5.ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ในช่วงเวลาให้บริการ 6.สามารถเติมเงินได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท โดยที่มูลค่าภายในบัตรสูงสุดต้องไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารได้ที่เมนู : บัตรโดยสาร > ตารางอัตราค่าโดยสาร **สิทธิพิเศษ** สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้สูงอายุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokmetro.co.th

      4.รถไฟฟ้าใต้ดินแอร์พอร์ตเรลลิงก์

      สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตร Senior Citizen Smart Pass จะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ ได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติ ทุกเที่ยวการเดินทาง สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย รวมถึงสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้ 1.ได้สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้าและบริการสูงสุด 50% 2.วันพ่อ พาพ่อขึ้นฟรี 3.วันแม่ พาแม่ขึ้นฟรี 4.วันเด็ก พาลูกขึ้นฟรี 5.วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว พาปู่ย่าตายายขึ้นฟรี และพิเศษ ***เดินทางฟรีในวันเกิดไม่จำกัดจำนวนเที่ยว เพียงแสดงบัตร Smart Pass คู่กับบัตรประชาชน...ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.srtet.co.th

 

        5.การรถไฟแห่งประเทศไทย

      สำหรับการลดค่าโดยสารครึ่งราคา บุคคลที่การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้ในราคาร้อยละ 50 (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ได้แก่ 1.เด็กที่สูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 2.พระภิกษุ สามเณรในศาสนาพุทธ หรือนักบุญในศาสนาอิสลามและคริสต์ (ตามระเบียบที่การรถไฟฯ กำหนดคุณสมบัติไว้) 3.ทหารในเครื่องแบบและผู้ที่ได้รับเหรียญ สช., รชด., ชัยสมรภูมิ, วน., สจ., กห., ชทก. เป็นต้น 4.กพส., กสข., ทบส., มพย. 5.ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สัญชาติไทย ใช้สิทธิ์ระหว่าง 1 มิถุนายน-30 กันยายนของทุกปี 6.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยลดค่าโดยสารเฉพาะชั้น 3 นั่งธรรมดาให้ร้อยละ 20 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-30 กันยายนของทุกปี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.railway.co.th/

      6.รถทัวร์ (บขส.)

      อีกวิธีในการเดินทางออกนอกเมืองด้วยรถทัวร์ ถึงเร็วกว่า ประหยัดเวลา และที่สำคัญเมื่อเราเป็นวัยเก๋าก็จะได้รับส่วนลดไปอีก 50% ของราคาค่าโดยสาร (ลดเฉพาะค่าโดยสารไม่ลดค่าธรรมเนียม) ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เฉพาะรถโดยสารของบริษัทขนส่งเท่านั้น โดยผู้สูงอายุจะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วเพื่อรับสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.busticket.in.th/

      7.เครื่องบิน

      สำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส รับส่วนลด 10% จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติ สำหรับทุกเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ สำหรับผู้สูงอายุสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับจากวันที่เดินทาง) ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์ เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป การขอรับบริการพิเศษเก้าอี้รถเข็น กรณีประสงค์ขอรับบริการพิเศษเก้าอี้รถเข็น ...ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com

        8.เรือ

      กรมเจ้าท่าได้ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป สำหรับเรือประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งเรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟาก เพียงแสดงบัตรสิทธิ์ที่กรมเจ้าท่าออกให้ ผู้สนใจสามารถทำบัตรได้ที่ สำนักงานฐานทะเบียนเรือ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.md.go.th.


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'