พท.บี้รัฐลดเงื่อนไขเยียวยาเกษตรกร หวั่น1.7ล้านครัวเรือนชวด5พัน


เพิ่มเพื่อน    

11 พ.ค. 63 - นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า  เห็นด้วยกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนปี 62 และปัจจุบันยังคงเป็นเกษตรกรอยู่ กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยา เหตุยังไม่ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปีปัจจุบัน   รวมทั้งหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูก เพราะเมื่อไม่มีการแจ้งปลูกก็ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้ 

ดังนั้นรัฐควรผ่อนปรนหรือมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกลุ่มนี้ ซึ่งมีประมาณ1.7ล้านครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน เกษตรกรกลุ่มนี้จะไปขอความช่วยเหลือเยียวยาจาก มาตรการเราไม่ทิ้งกัน ก็จะถูกปฏิเสธ   ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเกษตรกรจึงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ขอให้รัฐบาลโปรดพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้โดยเร่งด่วน ทั้งนี้การเยียวยาภาคเกษตร รัฐไม่ควรใช้ระบบเอไอเช่นเดิม เกรงว่าจะมั่วเหมือนที่ผ่านมา  ดังนั้นรัฐต้องพิจารณาให้ดี คือรัฐต้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อได้ข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมาย   

“ประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกร ต้องได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม   รัฐต้องไม่มีเงื่อนไข ในการดูแลประชาชน ที่สำคัญคือข้อมูลต้องชัดเจน โดยอาศัยฐานข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือ เกษตรอำเภอ เป็นข้อมูลหลัก  นอกจากนี้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง   แต่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ รัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติในการเยียวยาประชาชน” นายนิยม ระบุ.

 


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'