จ่อเคาะฟื้นฟูการบินไทย กล้าเสนอแผนผ่าทางตัน


เพิ่มเพื่อน    

 นายกฯ เผยแผนฟื้นฟูการบินไทยยังไม่นำเข้า ครม.ต้องทำให้สมบูรณ์ก่อน ลั่นไม่อยากให้ทุกอย่างล้มเหลว ยันไม่ได้ขัดแย้งไม่มีผลประโยชน์ร่วม รมว.คมนาคมเผยอยู่ระหว่าง สนข.ดูรายละเอียด เร่งให้เสร็จภายในเดือนนี้ ย้ำการบินไทยต้องทำแผนชัดเจน อย่าให้เป็นภาระของรัฐบาลและประชาชน  "พรรคกล้า" แนะฟื้นฟูการบินไทยตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย 

    พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่  12 พ.ค.63 ถึงแผนฟื้นฟูการบินไทยว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ขณะนี้ไม่มีวาระพิจารณาใน ครม. ต้องเข้าใจอย่าเพิ่งไปให้ข่าวจนมากเกินไป ตนย้ำเพียงอย่างเดียวว่าจะต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูที่มีประสิทธิผล เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัว ก็ขอร้องบุคลากรทั้งในองค์กร นอกองค์กร และสหภาพรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันตรงนี้ ไม่อย่างนั้นไปกันไม่ได้ สุดท้ายคนก็จะไม่มีอาชีพ ไม่มีแรงงาน  ไม่มีลูกจ้าง พนักงาน ไม่มีเงินจ้าง นั่นคือการล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น 
    พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอความร่วมมือในการจัดทำแผนฟื้นฟู ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ก็เสนอเข้ามาแล้วจากผลการประชุม และเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคม ทั้งหมดยังต้องดำเนินการอีกหลายอย่างเพื่อนำเข้า ครม.อนุมัติได้ ซึ่งแผนการฟื้นฟูจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์  ก็ขอความร่วมมือจากบรรดาหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
    "ผมจำเป็นต้องแก้ไข ไม่อย่างนั้นท่านเดือดร้อน องค์กรของท่านมีคน 2 หมื่นกว่าคน จะเกิดปัญหาทันที ถ้าท่านไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วย ต้องขอความร่วมมือจากพวกท่านด้วย ผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใคร ไม่ได้มีผลประโยชน์กับการบินไทยอยู่แล้ว" นายกฯ กล่าว
     นายกฯ กล่าวต่อไปว่า ส่วนวิสาหกิจอื่นๆ มีแผนการฟื้นฟูอยู่แล้ว มีแต่ของการบินไทยที่ไม่เป็นไปตามแผนฟื้นฟูเท่านั้นเอง ต้องทำแผนฟื้นฟูใหม่ขึ้นมา ส่วนเรื่องของการให้กู้ การค้ำประกันเงินกู้ ยังไม่มีการพูดตรงนั้น ต้องรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนด้วย แต่ทำอย่างไรจะต้องไปได้เท่านั้นเอง ขึ้นอยู่กับองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวกับสหภาพรัฐวิสาหกิจ
    นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ยังไม่ได้เสนอแผนฟื้นฟูของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน.) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เข้ามาช่วยจัดทำรายละเอียดรายแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ชัดเจนก่อน เช่น แผนการหารายได้ รายจ่าย การบริหารหนี้ และการวิเคราะห์ผลกระทบสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 วางสมมติฐานไว้อย่างไร โดยขีดกรอบว่าแผนดังกล่าวต้องเสร็จเดือนพฤษภาคมนี้
    นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับการบินไทยตั้งแต่ก่อตั้งมาในอดีต ถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จในการทำรายได้ให้รัฐวิสาหกิจ มาในช่วงหลังที่เกิดปัญหาขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้จะนำมาเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือปี 2558 เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นต้องทำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล ถ้าทุกอย่างชัดเจนก็จะเดินหน้าได้ ถ้าไม่ชัดเจนแล้วเราตัดสินใจทำอะไรที่จะเป็นภาระของรัฐบาลและประชาชน เรื่องนี้มองว่าไม่สมควร
    "วันนี้ไม่ได้มีการนำเรื่องแผนฟื้นฟูเสนอ ครม. อยู่ระหว่าง สนข.นำไปพิจารณาแผนที่การบินไทยส่งมา ซึ่งจะต้องมาดูรายละเอียดให้เคลียร์ เพราะการที่จะดำเนินการอะไรก็ตามจะต้องไม่มีความเสี่ยง ถ้าเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ควรที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเสี่ยงให้เรียบร้อย ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ จะให้นำเงินเข้าไปในลักษณะที่ความเสี่ยงก็ไม่เกิดผล ส่วนความเร่งด่วนของเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบินไทยที่เป็นผู้ทำแผน เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้สมบูรณ์ หากทำไม่สมบูรณ์จะให้อนุมัติในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ มองว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่" นายศักดิ์สยามกล่าว
    อย่างไรก็ตาม การบินไทยได้รายงานว่ามี 23 เรื่องที่เป็นความเสี่ยง โดยส่วนตัวมองว่าเรื่องเดียวยังไม่ได้เลยของแผนที่จะทำการฟื้นฟู ต้องไปคิดให้รอบคอบ เพราะสิ่งที่ผ่านมาในอดีตตามที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่า ให้ดำเนินการก็ไม่ดำเนินการ ผ่านมาตั้งห้าปี ในวันนี้เราต้องดูเรื่องนี้ด้วยใจที่ปราศจากอคติ และดูว่าสิ่งที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดของการบินไทย ในการที่จะทำให้กลับมาแข็งแรงจะทำอย่างไร และต้องดูเปรียบเทียบกับกรณีที่เขาดำเนินการกับสายการบินต่างๆ ที่มีปัญหาเหมือนกับการบินไทย ถ้าดำเนินการไปแล้วในอดีตไม่ได้ผลจะดำเนินการแบบเดิม ก็ต้องมีอะไรมาอธิบายให้ชัดเจน Action Plan ไม่ใช่เอาเงินใส่ไปแล้วไม่มีแผนรายได้ เป็นไปไม่ได้
    "วันนี้ถ้าคุณไม่เขียนแผน Action Plan มา ไม่มีความชัดเจนว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร รายได้รายจ่ายและการบริหารหนี้เป็นอย่างไร รวมถึงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 การบินไทยวางสมมติฐานไว้อย่างไร การนำเงินภาษีอากรประชาชนไปใช้จำนวนมากๆ ในขณะที่ประเทศชาติมีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณในเรื่องของการป้องกันสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเยียวยาและฟื้นฟู อะไรสำคัญกว่ากัน" นายศักดิ์สยามกล่าว
    รมว.คมนาคมกล่าวด้วยว่า หลังจากฝ่ายบริหารการบินไทยสรุปแผนฟื้นฟูมาแล้ว กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลจะพิจารณาภาพรวมว่าแผนดังกล่าวจะเดินต่อไปได้หรือไม่ หากแผนตามกรอบคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไม่สามารถทำต่อไปได้ ก็ต้องใช้แนวทางอื่นๆ แก้ไขปัญหาการบินไทย ส่วนที่มีรายงานระบุว่า มีแนวคิดปล่อยให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายและดำเนินการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งศาลนั้นเป็นเรื่องของอนาคต โดยหากการบินไทยจะเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย  เจ้าหนี้จะต้องเป็นผู้ร้องต่อศาล หากเจ้าหนี้พิจารณาเห็นว่าการบินไทยไม่มีความสามารถชำระหนี้ได้
    ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของการบินไทย ปี 2562 ขาดทุน 12,042 ล้านบาท โดยมีรายได้ 189,954  ล้านบาท แต่มีค่าใช้จ่าย 199,989 ล้านบาท มีพนักงานทั้งหมด 21,367 คน แบ่งเป็นตำแหน่งสำคัญๆ  คือ นักบิน 1,432 คน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 5,749 คน, ฝ่ายช่าง 3,461 คน, หน่วยงานธุรการ  7,064 คน, สายการบินพาณิชย์ 1,638 คน และอื่นๆ 2,023 คน
    ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี แกนนำพรรคกล้า แสดงความคิดเห็นถึงแผนฟื้นฟูการบินไทยว่า  จะต้องมีความชัดเจน ต้องกล้าเข้าฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย ไม่เช่นนั้นสำเร็จยาก การอุ้มการบินไทยต้องมีแผนฟื้นฟูกิจการที่ชัดเจน ผูกพันตามกฎหมายล้มละลาย ส่งสัญญาณเป็นการผ่าตัดใหญ่ให้เจ้าหนี้และคู่ค้าตื่นตัว รวมถึงเป็นการสร้างความชอบธรรมที่จะชะลอการซื้อฝูงบินใหม่  38 ลำ มูลค่า 1.5 แสนล้านจากบริษัทโบอิ้งของสหรัฐอเมริกา
    นายอรรถวิชช์กล่าวว่า การทำแผนฟื้นฟูตาม พ.ร.บ.ล้มละลายจะทำให้เกิดผลทางกฎหมาย คือ  Automatic Stay ภาษาบ้านๆ คือจะมาตัดน้ำตัดไฟไม่ได้ ธุรกิจเดินต่อได้ เจ้าหนี้ต้องมาดูแผนฟื้นฟูร่วมกัน ยอมลดหนี้ ประหนึ่งมาช่วยทำให้ธุรกิจเดินต่อได้ ไม่เช่นนั้นอดได้หนี้คืน เพราะถ้าเจ้าหนี้จะไม่ให้ทำธุรกิจต่อหรือไม่อนุมัติแผนฟื้นฟูแล้ว เจ้าหนี้จะต้องไปรอการชำระบัญชี รอขายซากของธุรกิจที่ไม่คุ้มค่า  รัฐบาล การบินไทย สหภาพฯ เจ้าหนี้ต่างๆ ทุกฝ่ายต้องตัดสินใจและมาช่วยกันทำแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเป็นทางการภายใต้ พ.ร.บ.ล้มละลาย ไม่ใช่แค่แผนการปรับปรุงภายในองค์กร แต่เรียกชื่อว่าแผนฟื้นฟูกิจการ.


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก