ภูเก็ตเริ่มดีขึ้น เผยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ กำลังรักษา 24 รายอาการปลอดภัย


เพิ่มเพื่อน    

14 พ.ค.63 - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 13 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 196 ราย (ไม่มีกลับบ้านเพิ่ม) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่ายเนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 24 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,037 ราย (รายใหม่ 110 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 92 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 24 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 68 ราย) กลับบ้านแล้ว 5,945 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,072 ราย (พบเชื้อ 224 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,037 ราย (พบเชิ้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต

ด้วยการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ส่งผลให้วิถีชีวิตสังคมไทยเปลี่ยนไปเกิดพฤติกรรมที่เป็นนิสัยใหม่ที่เรียกกันว่า "ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่(New Normal) จึงขอให้ประชาชนทุกคนได้ เตรียมตัวใช้ชีวิตแบบNew Normal ดังนี้ พยายามอยู่บ้านออกจากบ้านเมื่อจำเป็น แยกภาชนะส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เมื่อออกจากบ้านต้องวางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน ใส่หน้ากากผ้าพกเจลแอลกอฮอล์ ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร เสมอ ต้องล้างมือเป็นประจำทุก 30 นาที ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะที่จำเป็น หลีกเลี่ยงในช่วงเวลาแออัด ซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรหันข้างคนขับและต้องใส่หน้ากากและสวมหมวกกันน็อคทุกครั้ง พกถุงผ้าติดตัว เลี่ยงหยิบจับภาชนะกับผู้อื่น เมื่อกลับถึงบ้าน ต้องล้างมือ อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที  New Normal จะเป็นสุขนิสัยที่มำให้เราทุกคนปลอดจากโรคโควิด-19

สำหรับ  ประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตได้กำหนด แนวทางให้ทุกคนปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุม และป้องกัน โรคโควิด-19 ได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อไมีให้เชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดระลอก 2 จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกัน ปฏิบัติดังนี้   สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่เสมอ   รักษาระยะห่าง 1–2 เมตร หมั่นล้างมือบ่อยๆ งดไปในที่ชุมนุม ออกนอกบ้านเท่าที่ สมควร และผู้สูงอายุ /ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวที่เสี่ยงโดยเฉพาะโรคปอดควรอยู่บ้าน

หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก  มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19ได้ทันที ซึ่งในสถานการณ์ครั้งนี้เราจะต้องร่วมมือร่วมใจผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ก็จริงนะ.... คุณนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ บอกว่า เห็นคนไทยเถียงกันอยู่ ๒ เรื่อง ๑.เรื่อง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมาธิการงบประมาณได้หรือไม่

'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'