วธ.แจงกองถ่ายทำหนัง ละคร เริ่มทยอยเปิดกองได้แล้ว แต่ต้องเว้นระยะห่าง1-2เมตร


เพิ่มเพื่อน    

วธ.แจงกองถ่ายทำหนัง ละคร เริ่มทยอยเปิดกองได้แล้ว แต่ต้องเว้นระยะห่าง1-2เมตร

 

17พ.ค.63-      นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอมาตรการผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 2 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และศูนย์ฯ มีมติเห็นชอบและได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ ข้อ 3 (1) จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไป

รวมทั้ง กำหนดให้มีการลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเข้าและออกจากกองถ่ายทำ มีการแยกการทำงานให้ห่างกันอย่างชัดเจน และลดการพูดคุยหรือสัมผัสใกล้ชิด เว้นการถ่ายทำฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัว เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ พูดเสียงดัง ซึ่งอาจใช้มุมกล้องหรือเทคนิคพิเศษแทนไปก่อน

นอกจากนี้ กองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 1.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 2.จัดให้มีจุดคัดกรอง    3.ในกรณีถ่ายทำนอกสถานที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 4.ควรทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร 5.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 6.เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ และ 7.ควรจัดให้มีจุดรับประทานอาหารที่มีอากาศถ่ายเท และจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อจะได้กำกับ ติดตาม และประเมินผล ต่อไป  

นางยุพา  กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดให้กับผู้ประกอบกิจการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพิ่มเติม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์ประชุมชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ไม่สามารถไปร่วมรับฟังได้หรือผู้ที่สนใจ สามารถชมการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค 1765 สายด่วนวัฒนธรรม รวมทั้งในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ ACT Studio และบริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย    


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'