'คุณหมอ'ขอร้องคนไทย ต้องมีวินัยตามเดิม แม้จะคลายล็อคแล้วก็ตาม ไม่งั้นไม่จบต้องนับหนึ่งใหม่ไปตลอด


เพิ่มเพื่อน    

19 พ.ค.63-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่าขอร้องเราคนไทย ต้องมีวินัยตามเดิมนะครับ แม้ว่าจะคลายล็อคแล้วก็ตาม 

การแพร่ของเชื้อมาจากคนที่ไม่มีอาการได้นอกจากนั้นยังแพร่ได้จากคนที่มีอาการที่ดูแล้วแทบไม่เกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากไม่มีอาการไอ เพลีย ด้วยซ้ำ   โดยที่โรคนี้มีไข้ต่ำๆอยู่แล้ว และวัดไข้บางครั้งไม่ขึ้น  

เป็นการยากมากๆ สำหรับพวกเรา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องดูแลผู้ป่วย    ทั้งนี้เนื่องจากบางราย อาจเริ่มด้วยอาการทางระบบประสาทก็ได้เช่น เส้นประสาทอักเสบบางส่วนของร่างกายหรือทั่วตัว หรือมาด้วยอาการทางระบบอื่นๆ  ก่อนที่จะแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ 

เหล่านี้ทำให้การวินิจฉัยแยกโรคและการแยกตัวผู้ป่วย มีความซับซ้อนขึ้น ลักษณะอาการไม่ธรรมดาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก็จริง แต่ต้องสกัดกั้นให้ได้เพื่อไม่ให้แพร่ในบุคลากรสาธารณสุขและในโรงพยาบาล   

เพราะฉะนั้นถ้า โรคกลับมาอีก เป็นระลอกสอง ต้องมีคนไข้มากมายขึ้น อาการที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้ ก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและคนติดเชื้อที่ไม่มีอาการก็ย่อมต้องมากขึ้นด้วย 

เราก็จะวนเวียนเช่นนี้ ไม่จบ นับหนึ่งใหม่ไปตลอด.