ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 50 สต./ล.


เพิ่มเพื่อน    

 

19 พ.ค. 2563 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร  มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 27.66 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 20.25 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 19.98 บาท/ลิตร E20 ราคา 18.74 บาท/ลิตร E85 ราคา 16.99 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 19.79 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม 23.64 บาท/ลิตร  B10 ราคา 16.79 บาท/ลิตร B20 ราคา 16.54 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)