“บิ๊กป้อม” ทำงานเชิกรุก สั่งเก็บผักตบชวา แม่น้ำท่าจีน รองรับน้ำหลากฤดูฝน มุ่งป้องกันน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคกลาง


เพิ่มเพื่อน    

พล.อ.ประวิตร  ลงพื้นที่นครปฐม  สั่งเก็บผักตบชวา  ลุ่มน้ำท่าจีน  ก่อนน้ำหลากฤดูฝน  มุ่งป้องกันน้ำท่วม  ลุ่มน้ำภาคกลาง/ตะวันออก  ชื่นชมคนรักน้ำ  ร่วมมือร่วมใจ  แม้อยู่อย่างNew Normal  จากวิกฤตโควิด-19  รัฐพร้อมส่งเสริม แปรรูป/วิจัย  แก้ปัญหาผักตบชวา ยั่งยืน

 

เมื่อ 20 พ.ค.63   พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผช.โฆษกประจำรอง นรม.  เปิดเผยว่าเมื่อเวลา10.00น.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ในฐานะ ผอ.กนช. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก  ณ  ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  ร.ร.วัดทรงคนอง  ต.ทรงคนอง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม

 

 

พล.อ.ประวิตร  และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช จากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) ที่สามารถถ่ายภาพที่ตั้งของแหล่งผักตบชวา และวัชพืชได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมลุ่มน้ำที่สำคัญจำนวน 25 จุดในเบื้องต้นและหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชซึ่งมีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ  ต่อมา GISTDA ได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก พบว่ามีแหล่งผักตบชวา และวัชพืชเพิ่มขึ้นอีก 128 จุด ใน29 จังหวัด โดยมีการแบ่งมอบให้ 4 หน่วยงานหลักและกทม. รับผิดชอบเพิ่มเติม ต่อไป

 

พล.อ.ประวิตร  ได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวาโดยใช้เรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพชีวภัณฑ์ กำจัดผักตบชวาของ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน  รวมทั้ง การแปรรูปผักตบชวาเพิ่มมูลค่า เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  จากนั้นได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงาน อย่างแน่นแฟ้น โดยเร่งรัด เก็บผักตบชวาให้หมดสิ้น ก่อนน้ำหลากฤดูฝน ร่วมกับ อาสาสมัครชุมชนคนรักน้ำที่มีสมาชิกกว่า1ล้านคน ที่จัดตั้งโดยกรมการปกครองและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บผักตบชวาและวัชพืชมาโดยตลอด ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม ในความสามัคคี เสียสละ และให้ความสำคัญต่อการนำผักตบชวากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการนำผักตบชวากลับมาใช้ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทั้งการแปรรูป และการศึกษาวิจัย เพื่อให้ประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน ต่อไป

 

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม จนท.จากหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังร่วมกัน เก็บผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเปิดทางน้ำไหล รองรับฤดูน้ำหลาก  พร้อมให้กำลังใจ จนท.ทุกส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท  รวมทั้งขอบคุณ ชาวชมรมคนริมน้ำที่มีส่วนร่วมรักษาลุ่มน้ำท่าจีน แม้จะอยู่ในสภาวะ ที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'