ป.ป.ช.เปลี่ยนตัวโฆษกสำนักงานฯแทน 'วรวิทย์'


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ค. 63 -  รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ดำรงตำแหน่งโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แทนนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งแต่เดิมผู้ที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะต้องดำรงตำแหน่งโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.โดยตำแหน่ง

ทั้งนี้ มีการระบุเหตุผลในการเปลี่ยนโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.จากนายวรวิทย์มาเป็นายนิวัติไชยว่า นายวรวิทย์มีงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.มากอยู่แล้ว โดยในวันที่ 21 พ.ค. เวลา 10.00 น.นายนิวัติไชย จะแถลงข่าวมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 4 คดี  ได้แก่ 1.เรื่องกล่าวหานายก อบจ. ปราจีนบุรี กรณีดำเนินโครงการก่อสร้างของ อบจ. ปราจีนบุรี 2.เรื่องกล่าวหาอดีตนายกเทศมนตรีท่าหลวง กรณีก่อสร้างสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ที่จ.พระนครศรีอยุธยา

3. เรื่องกล่าวหานายก อบจ. ลำพูน กรณีดำเนินโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19) โดยมิชอบที่ จ. ลำพูน และ4. ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรณีศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งถือเป็นการประเดิมตำแหน่งโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ในส่วนของนายวรวิทย์ มีชื่อเป็น 1 ใน 14 คนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นคัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.).