'ส.ส.เพื่อไทย' จี้รัฐบาลแจงแผนใช้งบประมาณสู้โควิด 1.9 ล้านล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

21 พ.ค.63 - นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19 และการเยียวยาประชาชนของรัฐบาลประสบปัญหามาตลอด ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลไปอิงระบบราชการทำให้การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะกฎกติกาต่างๆมีมากเกินความจำเป็น ทำให้ขยับตัวยาก ระบบราชการไม่เหมาะสำหรับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ 

นายสมคิด กล่าวว่าแม้รัฐบาลจะอ้างว่ากฎกติกาต่างๆ ที่ออกมาเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น แต่ในความเป็นจริงพบว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ เผยแพร่ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในภาครัฐทั่วโลก ปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แต่ในส่วนของเป็นอันดับที่ปรับตัวลดลงเป็นลำดับที่ 101 หลังจากลำดับลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบพบว่ามีรัฐบาลนี้มีการคอรัปชั่นสูงสุด สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่ประกาศว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง เป็นเพียงแค่วาทกรรมเท่านั้น

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นด้วยในการออกพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาประเทศ แต่เป็นกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะมีกระแสข่าวว่า ฝ่ายรัฐบาลเตรียมโครงการที่จะเข้ามาของบประมาณ รวมทั้งมีการเตรียมการทำมาหากินกับงบประมาณแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องในภาวะเช่นนี้ ไม่ควรมีใครไปหาประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชน

"เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลไปกู้มานั้นฝ่ายค้านจะทำการตรวจสอบว่านำเงินไปใช้ในจุดไหน ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์จากเงินกู้ทั้งประเทศ เพราะเป็นเงินที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ส่วนกรณีที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ เป็นเพียงการตั้งขึ้นมาเพื่อตบตาประชาชนเท่านั้น รัฐต้องชี้แจงรายละเอียดการใช้เงินให้ประชาชนทราบว่าใช้ไปในโครงการใดบ้าง อย่าโกหกประชาชน”นายสมคิด กล่าว 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'