'ดอกเตอร์ป๊อก' ชี้เปรี้ยงต่อพรก.ฉุกเฉินคือ 'รัฐประหารโควิด' ปลุกประชาชนต้องไม่ยอมให้รัฐบาลทำเรื่องผิดปกติให้เป็นปกติ


เพิ่มเพื่อน    

22 พ.ค. 63 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และแกนนำคณะก้าวหน้าเผยแพร่คลิปวีดีโอ ชื่อ "พอได้แล้วหรือยัง ? สถานการณ์ฉุกเฉิน" โดยเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน และส่งผลกระทบต่อปัญหาปากท้อง ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังเป็นการละเมิดเสรีภาพในการใช้ชีวิต ในการคิดการเขียน และการแสดงออกของประชาชนทุกคนด้วย 

นายปิยบุตรกล่าวตอนหนึ่งว่า ในปัจจุบันประชาชนเริ่มย้อนถามรัฐบาลว่า ประเทศไทยสามารถทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 น้อยลง เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่? มาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลสืบทอดอำนาจจริงหรือไม่? หรือเอาเข้าจริง เป็นเพราะความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ทั้งแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมถึงความเสียสละของพี่น้องประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาระยะห่างทางสังคม

นายปิยบุตร กล่าวว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีข้ออ่อนในหลายประเด็น  ประการแรกคืออำนาจของคนประกาศ โดย ฝ่ายบริหารสามารถประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้เองโดยไม่มีการตรวจสอบจากทั้งฝ่ายนิติบัญญัติคือรัฐสภาและจากฝ่ายตุลาการคือศาล และยังมีข้ออ่อนประการต่อมาคือเมื่อไม่มีระบบตรวจสอบ เป็นไปได้ยากที่คนที่ออกคำสั่งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่มีองค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ ทั้งนี้ ผลของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังส่งผลให้มีการยกเว้นกฎหมายสำคัญๆ เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาปฏิบัติราชการทางปกครอง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำหรืออกคำสั่งได้เลยไม่ต้องไปดูขั้นตอนระเบียบทางราชการ  

นอกจากนี้ยังส่งผลให้ยกเว้นกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทำให้หากมีบุคคลใดต้องการโต้แย้ง หรือขอทุเลา กฎต่างๆ คำสั่งทางปกครองต่างๆ ที่ออกมาในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อต้องการขอความเป็นธรรม ฟ้องไปที่ศาลปกครอง ศาลปกครองจะไม่รับฟ้องคดี เพราะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ยกเว้นอำนาจศาลปกครอง แม้จะสามารถฟ้องไปที่ศาลยุติธรรมได้ แต่แนวโน้มการพิพากษาคดีจะยกฟ้อง เนื่องจากเป็นดุลยพินิจและอำนาจโดยแท้ของฝ่ายบริหารของรัฐบาล ศาลไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสิบหรือธงคดีไปในทางเทคนิคว่า ผู้ฟ้องยังไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจ

“ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเสมือนเป็น “รัฐประหารโควิด” รวบอำนาจให้ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง จนสามารถใช้กฎหมายปกติได้ การคงสถานการณ์ฉุกเฉินไว้จึงไม่มีความจำเป็น ประชาชนมีสิทธิที่จะตั้งคำถามดังๆกลับไปว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต่อการจัดการโรคระบาด หรือ จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ หรือป้องกันการชุมนุมต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ กันแน่ ประชาชนต้องไม่ยอมให้รัฐบาลทำเรื่องผิดปกติให้เป็นปกติ ร่วมมือกันรณรงค์ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที” นายปิยบุตร กล่าว 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก