ชง "รร.นานาชาติ "216แห่ง เปิดเรียนวันที่ 1มิ.ย.


เพิ่มเพื่อน    

22พ.ค.63-สช. ชงทบทวนให้กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 216 แห่ง เปิดเทอม วันที่ 1 มิ.ย.เพื่อให้สอดคล้องกับต่างประเทศ  “อรรถพล” เผย มีผู้ปกครองไม่ยอมรับการสอนแบบออนไลน์ตลอดภาคเรียน ชะลอการจ่ายค่าเทอมและฟ้องร้องขอเงินค่าธรรมเนียมคืน

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 (ศบค.) ทบทวนการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 216 แห่ง ให้สามารถดำเนินการ เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรเดียวกันกับของต่างประเทศ และเดือนมิถุนายน คือ เดือนสุดท้ายของปีการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนนานาชาติแล้ว ดังนั้นหากต้องเปิดเรียนตามประกาศของศธ.ในวันที่ 1 กรกฎาคม จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างมาก อีกทั้งขณะนี้ผู้ปกครองไม่ยอมรับการสอนแบบออนไลน์ตลอดภาคเรียน แต่ต้องการแบบผสมผสาน รวมถึงผู้ปกครองบางกลุ่มมีการชะลอการจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนและฟ้องร้องขอเงินค่าธรรมเนียมคืน

“ทั้งนี้หากรัฐบาลอนุมัติให้โรงเรียนนานาชาติเปิดเรียนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน สช.จะกำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส เช่น ผู้ปกครองต้องตรวจวัดไข้นักเรียนทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน พนักงานและเจ้าหน้าที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย จัดเจลแอลกอฮอร์ล้างมือทุกจุดภายในโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศ เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้ดี และเพิ่มการทำความสะอาดภายในโรงเรียนอย่างเข้มข้น ทั้งนี้โรงเรียนต้องงดการประชุมหรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มที่มีคนหมู่มาก เช่น การแข่งกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามนักเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม จากนี้ สช.จะแจ้งโรงเรียนนานาชาติให้เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปิดภาคเรียนต่อไป”เลขาฯ กช.กล่าว


เชื่ออะไรผมอย่างได้มั้ย? คือผมจะบอกว่า..... เห็นความ "ดิบ-กระแดะ-ด้าน" ของนักเรียน-นักศึกษาใต้ปฏิบัติการล้างสมองของสามสัสแล้ว ไม่ต้องห่วงกันไปหรอกว่า เมื่อพวกนี้โตขึ้น จะเป็นผู้เข้ามากำหนดอนาคตประเทศ

ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก
เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ