'5เศรษฐกิจใหม่'ย้ายขั้วร่วมถกวิปรัฐบาล เคาะอภิปรายพรก.คนละ2นาที


เพิ่มเพื่อน    

25 พ.ค. 63 - เมื่อเวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล เป็นประธานที่ประชุม ได้จัดระเบียบการประชุมตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยได้จัดห้องประชุมเพื่อรับรองกรรมการและผู้ชี้แจง จำนวน 2 ห้องประชุม และใช้ระบบเทเลคอนเฟอร์เรนท์เพื่อเชื่อมต่อการพิจารณา 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เตรียมความพร้อมในการพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 และพ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ซึ่ง​คณะรัฐมนตรี(ครม.)เป็นผู้เสนอ

โดยได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง อาทิ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัมนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ตามพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมจัดสรรเวลาให้ส.ส.ในฝั่งรัฐบาลอภิปรายด้วย
จากนั้นนายวิรัช เปิดเผยถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลว่า สำหรับการจัดเวลาให้พรรคร่วมรัฐบาล จำนวน 20 พรรค รวมถึงพรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คนที่ตกลงเข้าสังกัดเป็นพรรคร่วมรัฐบาล​ ในการอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน จะแบ่งให้รัฐมนตรี เพื่อชี้แจงและตอบคำถามของส.ส. จำนวน 11 ชั่วโมง และ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 11 ชั่วโมง ส่วนสัดส่วนที่พรรคจะได้รับนั้น อยู่ระหว่างการคำนวณอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม จากการคุยมีความเห็นร่วมกัน ให้ส.ส.อภิปรายเพื่อสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อน การเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่รัฐบาลสามารถชี้แจงและตอบคำถามได้เช่นกัน

เมื่อถามว่าจากการรับฟังรายละเอียดจากผู้ชี้แจงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประเด็นกังวลในการใช้งบจากการกู้เงินที่ไม่โปร่งใสหรือมีครหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่าหรือไม่ นายวิรัช ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่า ยังไม่ได้รับฟังการชี้แจงจากหน่วยงานและเอกสารที่ได้รับ เพราะต้องออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมวิปรัฐบาลเป็นครั้งแรก คือ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และนายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจใหม่ ทั้งนี้ พรรคเศรษฐกิจใหม่ มีส.ส.ทั้งสิ้น 6 คน และได้ย้ายมาอยู่กับฝั่งรัฐบาลจำนวน 5 คน ยกเว้น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับการจัดสรรเวลาอภิปรายให้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล จำนวน 20 พรรคนั้น เบื้องต้นมีสูตรคำนวณ คือ จัดสรรเวลา 11 ชั่วโมง หรือคิดเป็น 660 นาที จากนั้นจะนำไปหาร ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่มีทั้งหมด คือ 276 คน ทำให้ ส.ส.ได้รับเวลาอภิปราย ประมาณ 2 นาที โดยเวลาเฉลี่ยที่ได้จะแบ่งให้กับส.ส.ของแต่ละพรรคตามสัดส่วนจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคมี เพื่อให้ทราบถึงเวลาที่แต่ละพรรคจะได้รับ อาทิ พรรคพลังประชารัฐ มี ส.ส.​118 คน จะได้รับเวลา ทั้งสิ้น 236 นาที จากนั้นจะนำไปจัดสรรให้กับ ส.ส.ที่ยื่นเจตจำนงขออภิปราย

สำหรับจำนวนของส.ส.ในปัจจุบัน ล่าสุด พรรคร่วมรัฐบาล มี 276 คน ขณะที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านมียอดรวม 211 คน รวมเป็น 487 คน โดยจำนวนที่หายไป คือ 13 คน แบ่งเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11 คน นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ อดีตส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิต และนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือน ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่.