ปชป.ยื่นกม.แก้พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น เปิดทางส.ส.-ส.ว.-ขรก.การเมืองช่วยหาเสียงได้


เพิ่มเพื่อน    

18 ต.ค. 64 - ที่รัฐสภา นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมายื่นหนังสือ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ... ต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ  

นายองอาจ กล่าวว่า ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. และข้าราชการการเมือง สามารถไปช่วยหาเสียงได้ กรณีส่งผู้สมัครในนามพรรคการเมือง เพราะในมาตรา 34 บัญญัติไว้ว่า กรณีปรากฎข้อเท็จจริงข้าราชการการเมือง ส.ส. และส.ว. กระทำใดๆ โดยมิชอบในทางหน้าที่ กลั้นแกล้งผู้สมัครหรือดำเนินการใดๆเป็นโทษแก่ผู้สมัคร โดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้

ทั้งนี้ เดิมกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการบัญญัติ คำว่า “หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร”  แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการแก้ไขให้มีคุณมีโทษ จึงทำให้ ส.ส. ส.ว.และข้าราชการทางการเมืองไม่สามารถไปช่วยรณรงค์หาเสียงได้ เพราะถ้าไปช่วยหาเสียงเท่ากับเป็นคุณ ขณะเดียวกันหากไปขึ้นเวทีปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์ผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามก็ถือเป็นการให้โทษ เท่ากับเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น มาตรา 34 ถือได้ว่าเป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพรรคการเมือง ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"