สช.ฟ้อง อว.-สอศ.มีวิทยาลัย และม.เอกชน เปิดหลักสูตรระยะสั้นไม่ขออนุญาต


เพิ่มเพื่อน    

 

25พ.ค.63- นายอรรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับรายงาน ว่า มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยเอกชน ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรอบรมทักษะระยะสั้นนอกที่ตั้งในลักษณะหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ซึ่งการไปเปิดหลักสูตรระยะสั้นในลักษณะนี้สถานศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขออนุญาตเปิดหลักสูตรระยะสั้นมาที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เท่านั้น เพราะขณะนี้สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นมีความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย สช.ทำหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้รับทราบแล้ว ซึ่งหากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น จะต้องแจ้งขออนุญาตการเปิดหลักสูตรไปที่ อว.และสอศ.ได้ แต่หากเป็นวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเอกชน การเปิดหลักสูตรจะต้องเสนอขอมายัง สช. เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“สช.ไม่ได้ปิดกั้นหากสถานศึกษาเอกชนจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น แต่ต้องการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้มีคุณภาพ และไม่ใช่เป็นการเปิดหลักสูตรที่ไปซ้ำซ้อนกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยจะต้องมาขออนุญาตการเปิดหลักสูตรจาก สช.เนื่องจากเป็นอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้นหากสถานศึกษาเอกชนแห่งใดฝืนเปิดหลักสูตรระยะสั้นจะมีความผิดเป็นคดีอาญา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผมได้ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่ได้มาตรฐานแล้ว”เลขาฯ กช.กล่าว


บ้านเมืองป่วยไข้ด้วยโควิดรุมเร้า ก็ดีไปอย่าง ทำให้เข้าใจคนไทยดีขึ้น ว่าคนไทยวันนี้ ทั้งรุ่นเก่า-รุ่นใหม่ มีทัศนคติกับชาติบ้านเมืองตัวเองอย่างไร?

จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม
"คนมีบุญ"อย่าง"หมอบุญ"
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ