ภูเก็ตเริ่มนิ่ง!ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ค.63-  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล  ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่)

โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต     ให้กลับบ้าน 214 ราย (ไม่มีกลับบ้านเพิ่ม)  เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่  9 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,892 ราย (รายใหม่ 73 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล            50 ราย  (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 9 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 41 ราย) กลับบ้านแล้ว        6,842 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด  10,927 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,892 ราย  (พบเชิ้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย  (พบเชิ้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล จากสถานการณ์ระบาด   ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยน้อยลงมาก หากแต่ยังคงพบจากผู้ที่เดินทาง    มาจากต่างประเทศ  และผู้ที่เคยเดินทางไปตลาด/แหล่งชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชน   ที่จะเดินทางออกนอกบ้านไปตลาดและแหล่งที่มีคนจำนวนมากให้ใช้ชีวิตแบบนิว นอร์มอล      (New Normal) ให้คุ้นชิน คือ ให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย              1 - 2 เมตร ไม่ให้สัมผัสอาหารสดโดยตรง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล  หากชำระเงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง เช่น ให้ใส่เงินในตะกร้า  และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง  รวมทั้งห้ามนำ  บุตร-หลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด

สำหรับประชาชนทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร       หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก  มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที.