วุฒิสภาลงมติเห็นชอบ'ณัฐจักร-สุชาติ'นั่งกรรมการป.ป.ช.


เพิ่มเพื่อน    


26 พ.ค.63- ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561)  

ผลปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภา ลงคะแนนเห็นชอบนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช. โดยนายณัฐจักร ได้รับคะแนนเห็นชอบ 224 ต่อ 11 เสียง ไม่ออกเสียง 4 เสียง และนายสุชาติ ได้รับคะแนนเห็นชอบ 219 เสียง ต่อ 12 เสียง ไม่ออกเสียง 8 เสียง.


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'