ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม กำลังรักษาพยาบาล 4 รายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ค.63 - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 219 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่  4 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 7,017ราย (รายใหม่ 58 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล  38 ราย  (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 34 ราย) กลับบ้านแล้ว  6,979 รายจำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 11,052 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,017 ราย (พบเชิ้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล

จากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด -19 พบว่า สาเหตุหลักมาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาคือกลุ่มอาชีพเสี่ยง การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด การเดินทางไปสถานที่ชุมชน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุข

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการจัดบริการรูปแบบการบริการทางการแพทย์ แบบใหม่ขึ้น อาทิเช่น ส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน (VC-DELIVERY) รับยาโดยไม่ต้องลงจากรถ (VACIRA DRIVE THRU) เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด 19 รวมถึงการ คัดกรองและจัดพื้นที่บริการแยกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่น เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนยังคงต้องระมัดระวังตนเอง เช่นเดิม เพื่อไม่ให้ มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ยังคงแนะนำให่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค กล่าวคือใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1–2 เมตร

ทั้งนี้ หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ทันที


"สามสัส" "เชิดหุ่น" อยู่หลังโรงมาพักใหญ่ ปรากฏว่า หุ่นค่อยๆ หาย เหลือ "เห้..." ยืนโรงอยู่ไม่กี่ตัว นายโรงเริ่มถึง "ทางตัน"! แถมแนวร่วมตามมหา'ลัยและพวกเอ็นจีโอที่หากินกับเงินหลวงแต่ร่วมวงทะลวงเจ้า ก็ออกอาการ "เห็บหมา"

ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'