พลทหารได้เฮ!ทบ.ให้ลาพักกลับบ้านได้ หลังรัฐบาลคลายล็อกเฟส 3 กำชับ 'การ์ดอย่าตก' คงวินัยทหารต้านโควิด


เพิ่มเพื่อน    

30 พ.ค.63 - พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น กองทัพบกได้มีมาตรการพิทักษ์กำลังพลและกำหนดแนวทางป้องกันการติดเชื้อ สำหรับทหารกองประจำการโดยให้ชะลอการลาพัก และให้ประจำอยู่ในหน่วยทหาร ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหมู่ทหาร เป็นผลให้ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาไม่พบการติดเชื้อในค่ายทหาร และกำลังพลมีสุขภาพแข็งแรงสามารถออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตลอดเวลาที่ชะลอการลาพักของทหารกองประจำการ หน่วยทหารได้มีการสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกัน COVID-19 เสริมสร้างทักษะทางทหารพร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการผ่อนคลาย อาทิ ออกกำลังกาย, เล่นกีฬา, ชมภาพยนตร์/แสดงดนตรี จัดเลี้ยงอาหารภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุข จัดโครงการพาทหารเยี่ยมบ้าน เป็นต้น ซึ่งทหารกองประจำการได้ปฏิบัติตามวินัยทหารต้าน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ถือเป็นวิถีปฏิบัติใหม่(New Normal) ที่กองทัพบกได้ปลูกฝังให้กับกำลังพลในช่วงเวลาที่ผ่านมา

รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่า หลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ประกอบกับทหารกองประจำการมีพื้นความรู้ความเข้าใจและมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกในการป้องกัน COVID-19 สามารถดูแลตนเองได้ ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 63 เป็นต้นไป ทหารกองประจำการที่ไม่ติดภารกิจก็จะทยอยลาพักกลับบ้านได้ตามปกติ โดยกองทัพบกได้กำหนดแนวทางการลาพักที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 

อาทิ หน่วยต้นสังกัดออกหนังสือการเดินทางข้ามเขตจังหวัด มีการตรวจสอบการแพร่ระบาดของพื้นที่ปลายทาง การตรวจไข้คัดกรองก่อนและหลังการลาพัก ตลอดจนการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังหลังจากกลับลาพัก พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทางและการพักอยู่กับครอบครัว สำหรับกำลังพลของกองทัพบกในส่วนอื่นยังคงปฏิบัติตามแนวคู่มือทหารต้าน COVID-19 และตามกรอบที่กองทัพบกกำหนด.


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน