10 เรื่องกังวลของคนไทยในยุคโควิดระบาด


เพิ่มเพื่อน    

 

31 พ.ค. 2563 สถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ นอกจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกแล้ว ยังคงมีเรื่องอื่น ๆ อีกหลายประเด็นที่คนไทยเป็นห่วงและวิตกกังวลเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางการเมือง สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ที่ทุกคนจะต้องเผชิญและผ่านไปให้ได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563   สรุปผลได้ ดังนี้

“10 ความวิตกกังวล” ของคนไทย ณ วันนี้ นอกจากโรคระบาดโควิด-19
อันดับ 1    รายจ่าย/ค่าใช้จ่ายในครอบครัว            71.50%       
อันดับ 2    สุขภาพอนามัยของตนเองและคนในครอบครัว        70.00%       
อันดับ 3    ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและคนในครอบครัว    67.60%       
อันดับ 4    รายได้จากการประกอบอาชีพลดลง            67.20%       
อันดับ 5    ไม่มีเงินออม /เงินออมลดลง                64.21%       
อันดับ 6    การเดินทางไปทำงาน /ไปธุระลำบาก ไม่ปลอดภัย    63.67%       
อันดับ 7    การทำงาน/ประกอบอาชีพ กลัวตกงาน        63.46%       
อันดับ 8    หนี้สินเพิ่มมากขึ้น /ไม่มีเงินผ่อนชำระ            60.55%       
อันดับ 9    การเล่าเรียนของตนเองและบุตรหลานยากลำบาก    60.18%       
อันดับ 10 สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ /เครียด คิดมาก เบื่อชีวิต        60.07%     
 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'